Näringslivet ska rädda Östersjön

Läget för Östersjön är kritiskt. Därför har Världsnaturfonden tagit hjälp av ett internationellt konsultföretag för att hitta en lösning. Deras plan: Omvandla regionen till ett nav för blå och grön teknologi

Världsnaturfonden (WWF) som har arbetat länge med frågan menar att alla redan känner till att Östersjön mår dåligt - problemet är att ingen gör någonting som fungerar.

För att råda bot på detta kallade WWF in hjälp från näringslivet. 
Konsultföretaget Boston Consulting Group fick i uppdrag att ta fram en "affärsplan" för Östersjön och den presenterades igår under den årligt återkommande Östersjöfestivalen i Stockholm.

I planen betonas att Östersjön förvisso är i ett utsatt läge, men också att innanhavet har unikt goda förutsättningar att "vända motgångar till möjligheter" i och med sin positionering i en innovativ och rik del av världen.

Men då krävs handling. BCG vill att de nio kustländerna utvecklar en gemensam vision och att näringslivet och det offentliga samordnar och integrerar sina satsningar. Fokus bör läggas på ett fåtal nyckelprioriteringar och på de viktigaste problemområdena: övergödningen, överfisket och utsläppen av farliga ämnen. 

Enligt företagets modeller är den ekonomiska potentialen enorm för regionens nio länder om Östersjön tillfrisknar. När det värsta och bästa scenariot för år 2030 jämförs är skillnaden dem emellan 280 miljarder kronor i årligt mervärde och 550 000 jobb inom fiske, jordbruk och turism.

En förhoppning är att Östersjöregionen ska kunna omvandlas till ett blågrönt tekniknav. Inspirationen har hämtats från ett innovativt och rikt land i en annan del av världen - Singapore.

Den nationella vattenstrategi som inleddes 2006 har varit en stor framgång och landet är nu Asiens nav för blå teknologi. Genom koordinerade insatser från regeringen, näringslivet och universiteten har antalet vattensektorbolag fördubblats och tusentals arbetstillfällen skapats. Dessutom har ett hundratal internationella vattenprojekt tillsammans värda 4,7 miljarder euro lockats till Singapore.

För Östersjön är tanken att offentlig-privata partnerskap ska dela på resurser och risker och att exempelvis offentliga inköp ska ha havets välmående som en parameter. Genom att konsekvent arbeta med att knyta miljökostnader närmare upphovskällorna ska företagen sporras att tänka miljövänligt. Ett förslag på detta område är att införa en miljöskatt på konstgjorda gödningsmedel.

Marcus Wallenberg, styrelseordförande för SEB och representant i WWF:s förtroenderåd, var närvarande för att ge sin syn på rapporten mot bakgrund av sin erfarenhet från näringslivet. Han påpekade att höga finansiella avkastningskrav i den privata sektorn kan vara ett problem och uppmanade därför till ökad delaktighet från mellanstatliga organisationer.

Precis som WWF och BCG vill han också att mer görs, på färre områden.

"Om det görs för många insatser går de inte att övervaka eller kommunicera. Det som övervakas är också det som i slutändan blir gjort", sade han.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.