KTH-forskare vill lära robotarna prata

KTH-forskaren Dimos Dimarogona leder ett projekt som ska göra det möjligt för robotar att sköta ditt hushåll. Problemet med dagens robotar är att de har svårt att kommunicera - det vill hans forskargrupp råda bot på.

Forskaren Dimos Dimarogona är inte bara biträdande universitetslektor på KTH. Han är också koordinator för det sameuropeiska robotprojektet RECONFIG som har tilldelats 20 miljoner kr fram till år 2016 med syftet att förbättra hur robotar samarbetar. 

Forskargruppen har tagit fasta på att människor är bättre än robotar på många skenbart enkla uppgifter därför att människor kan kommunicera med varandra. Tanken är att robotar ska kommunicera med varandra för att komma överens om innebörden av olika sinnesintryck - är objektet där borta en stol eller fåtölj? De här övningarna ska göra att nästa generations robotar blir bättre på att samarbeta med varandra och att lösa nyuppkomna problem.

Genom att studera varandras kroppsspråk ska våra robotar lära sig att tolka information och använda sig av den, säger Dimarogona som har en bakgrund på toppuniversitetet Massachusetts Institute of Technology i USA.

I förlängningen kan projektet innebära att robotar kan ta itu med fler och svårare hushållssysslor än att klippa gräs och dammsuga.


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA