Fotograf: Robert Granström / Scanpix

Konsultjätten: 75 000 jobb kan försvinna

Boston Consulting Group oroar sig för den svenska tillverkningsindustrin. I en nyutgiven rapport manar det internationella konsultföretaget till omedelbara åtgärder för att inte Sverige på kort tid ska förlora 75 000 jobb inom tillverkningsindustrin.

Sverige har sedan år 1980 förlorat 400 000 industrijobb och bara elva procent av de anställda i tillverkningsindustrin arbetar på företag grundade efter år 1962.

I rapporten Revitalizing Nordic Manufacture som är skriven av ett antal nordiska partners på BCG beskrivs hur jobbförlusten riskerar att accelerera i takt med att efterfrågan på industriprodukter förskjuts från västvärldens mogna ekonomier till Asiens snabbväxande dito. Då Sverige saknar en stor inhemsk marknad sporras företagen att flytta jobben närmare tillväxtmarknaderna när lönekostnaderna för svenska arbetare stiger relativt andra länder.

Totalt riskerar 75 000 tillverkningsjobb att försvinna från Sverige fram till år 2020. Konsultjätten gör alltså en annan bedömning av industrins framtid i Sverige än vissa andra experter som har sett tecken på att utflyttade jobb börjar komma tillbaka.

MISSA INTE: "Svenska företag vänder hemåt"

Eftersom tillverkningssektorn historiskt har lagt grunden för ekonomisk tillväxt och sociala välfärdsprogram är utvecklingen allvarlig, menar rapportens författare.

Dessutom följer forskningen över tid tillverkningen. Praktisk kunskap om tillverkningsprocesser och maskiner underlättar teoretiska resonemang i samma ämnen. I rapporten beskrivs hur kinesiska statstjänstemän i allt högre grad har börjat uppvakta nordiska företag för att de ska flytta över sin forskning till Kina, medan de förr nöjde sig med att försöka locka över tillverkningen.

Konsultföretaget tycker inte att de åtgärder som de nordiska regeringarna hittills har infört för att stävja utvecklingen är tillräckliga. Till exempel har en satsning på servicejobb för att ersätta de förlorade industrijobben inte fallit väl ut, då servicejobben har varit för få och för enkla.

De nordiska länderna uppmanas att ta problemet på största allvar och att omedelbart skrida till handling för att hålla kvar industrijobben. Bland annat vill rapportens författare se genomgripande förändringar på områdena lönekostnader, energipolitik, skatter och arbetsmarknadens flexibilitet för att öka företagens internationella konkurrenskraft.  

MISSA INTE: "Fler industrier flyttar hem produktionen"

För att lösa problemet med en stadigt ökande genomsnittsålder på anställda inom tillverkningsindustrin föreslås utökade lärlingsprogram och en statushöjning av yrkesutbildningar och tekniska utbildningar.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.