Sveriges 16 hetaste medicinteknikbolag

Veckans Affärer har vaskat fram 16 spännande medicinteknikbolag som är på väg att erövra världen. Del 2 av 2.

Vivoline Medical
Antal anställda: 6.

Omsättning 2011: 4,0 Mkr.

Grundat: 2008.

Verksamhet: Säljer produkter som ska öka möjligheterna till lungtransplantioner.

Export: Har vunnit ett antal entreprenörspriser. En bit kvar till marknaden.

Vd: Peter Sebelius.

Ägare: Christian W Jansson, ägare och styrelseordförande. Förbereder sig för att gå publikt.

Redsense
Antal anställda: 7.

Omsättning 2011: 3,0 Mkr.

Grundat: 2006.

Verksamhet: Har utvecklat och säljer ett larm för att upptäcka vennålsutdragning vid dialys för hemmabruk.

Export: Godkänd i Europa och USA. Som första marknad valde bolaget Italien som har en av de äldsta befolkningarna i Europa. Har ett kontor i USA och en produktionsanläggning i Malaysia.

Vd: Patrik Byhmer.

Ägare: Hallandia Ventures, Venture Team Partners, Redsense Intressenter samt anställda och några övriga.

Synthetic MR
Antal anställda: 4.

Omsättning 2011: 1,5 Mkr.

Grundat: 2007.

Verksamhet: En ny programvara ger snabbare och bättre beslutsstöd från undersökning med magnetresonanskamera.

Export: En första produkt, Symri, är godkänd och i kliniskt bruk på den europeiska marknaden. Samverkar med flera stora kliniker i USA kring utveckling och implementering.

Vd: Stefan Tell.

Ägare: Majoritetsägt av Accelerator på Aktietorget.

Micropos
Antal anställda: 5.

Omsättning 2011: 1,1 Mkr.

Grundat: 2003.

Verksamhet: Ska sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker.

Export: Fick i februari 2009 CE-märkning för Raypilot och kunde inleda försäljning i Europa. Börjat anpassningen i syfte att ansöka om FDA-godkännande.

Vd: Tomas Gustafsson.

Ägare: Listat på Aktietorget, största ägare Bo Lennernäs med bolag, därefter Stiftelsen Chalmers innovation.

Encare
Antal anställda: 0.

Omsättning 2011: 0,4 Mkr.

Grundat: 2009.

Verksamhet: Den webbaserade lösningen Eras Care System förbättrar vården kring kirurgi.

Export: Encares system har testats och implementerats på cirka 40 ledande sjukhus i Europa, målet är fler än 600 kliniker till slutet av 2015. I dagsläget har cirka 15 svenska och utländska sjukhus implementerat systemet.

Vd: Magnus Stafsing.

Ägare: Privat.

Zenicor Medical Systems
Antal anställda: 5.

Omsättning 2011: 10,7 Mkr

Grundat: 2003.

Verksamhet: Distansdiagnostik inom kardiologi, huvudprodukt en tum-EKG för enkel distansdiagnos av hjärtarytmier.

Export: År 2008 deltog Zenicor i en nordisk mässa där de kom i kontakt med finska barnläkare. I dag pågår verksamheten för fullt i Tyskland, Finland, Norge och Österrike. På väg in i Storbritannien.

Vd: Mats Palerius.

Ägare: Privat.

QBtech
Antal anställda: 11.

Omsättning 2011: 8,7 Mkr.

Grundat: 2002.

Verksamhet: Objektiva mätsystem i vården, för till exempel adhd. PDmonitor ger en utvärdering och uppföljning av patienter med Parkinsons sjukdom.

Export: QB-Test används brett i sju länder. Egna kontor finns i Stockholm, Göteborg, Frankfurt, London och i USA.

Vd: Carl Reuterskiöld.

Ägare: Privat.

Doxa
Antal anställda: 8.

Omsättning 2011: 7,3 Mkr.

Grundat: 1987.

Verksamhet: Ett Uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar och säljer biokeramiska produkter.

Export: Slöt i januari 2011 ett globalt exklusivt distributörsavtal för Ceramir Crown & Bridge med amerikanska Henry Schein. Har haft några tunga år men ser ut att börja få rätsida på verksamheten.

Vd: Torbjörn Larsson.

Ägare: Stockholm Asset Management, Sune Gellberg inklusive bolag samt Scandinavian Cap är största aktieägare.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant