Pär Boman - årets gubbe mot strömmen Fotograf: Scanpix

"Kvinnorna står för mer än hälften av vår vinst"

Med två döttrar hemma och massor av kompetenta kvinnor omkring sig på jobbet var Pär Boman tvungen att agera. Efter fem års arbete är fyra av tio Handelsbankschefer kvinnor.

Under sina mer än tio år på Handelsbanken har Pär Boman träffat många skickliga kvinnor och ofta funderat över varför de inte fått mer seniora arbetsuppgifter.

"Jag undrade alltmer varför duktiga kvinnor inte kom fram och var tvungen att agera. För mig handlar det inte bara om att det vore ovärdigt för Handelsbanken att inte vara jämställda, utan om att ta till vara hela vår potential." I dag är 54 procent av hans anställda kvinnor. "Och de har 43 procent av chefstjänsterna, men står för mer än hälften av vår vinst", konstaterar han nöjt.

Djävulen sägs ligga i detaljerna. Pär Boman och Handelsbanken utmärker sig genom att inte bara i fina ord prata om jämställdhet, utan att på detaljnivå jobba med allt från utbildning och attityder till föräldraledighet, rekrytering, kommunikation och inte minst löner.

"Alla har vi omedvetna värderingar som leder till att vi kan göra ojämställda val utan att ens tänka på det. Vi tog 2007 ett aktivt beslut att jobba med attityder kring jämställdhet. Först fick koncernledningen, sedan cheferna och facket gå en utbildning."

I dag har 4 400 anställda också fått utbildning. Övriga 3 000 i Sverige ska få det innan årets slut. Därefter följer övriga länder.

Ett viktigt område att ta itu med är de löneskillnader som inte kan förklaras av annat än kön. Hit hör även tjänstebil, extra semesterdagar och andra förmåner.

"Tillsammans med fackliga företrädare genomlyser vi samtliga tjänster och rättar till felaktiga löner. Det senaste kollektivavtalet med Finansförbundet har varit ett bra stöd."

Ett problem är att allt längre utbildningstider gör att ungdomar med universitetsexamen kommer ut i arbetslivet senare.

"Många i finanssektorn är närmare 30 år innan de söker seniora tjänster. Då är det ofta dags att bilda familj. Kvinnor halkar därför lätt efter, löne- och utvecklingsmässigt. Nu rekryterar vi ungdomar på gymnasiet. Sedan följer vi dem, ger dem sommarjobb, praktikplatser, möjlighet till utlandsstudier och utbildningar. Ambitionen är att de ska komma ut i arbetslivet tidigare, få praktiskt erfarenhet och bli knutna till en arbetsplats. Då kan de söka seniora tjänster när de är 25-26 år. Av dem vi rekryterar är något fler kvinnor."

Av de sex regionbankscheferna är tre kvinnor. Också fondbolaget, finansbolaget, private banking, kapitalförvaltningen och många tunga staber har kvinnliga chefer. Dessutom är chefen för IT-infrastruktur och avdelningen för rörlig bild en kvinna.

Som far till tre barn, varav två döttrar, fick Pär Boman tidigt upp ögonen för orättvisor mellan könen.

"Jämställdhetsfrågan har varit levande hemma, så blir det när man har ungdomar som växer upp. Jag har förstått hur utsatta unga tjejer är i dag, inte minst i de yngre tonåren."

Den dagen Veckans Affärer träffar Pär Boman har banken noterats för sitt högsta börsvärde - någonsin. Något som inte varit möjligt utan alla duktiga kvinnor på banken, enligt en stolt vd.

Kan man säga att du lyckats fullt ut den dagen du ersätts av en kvinna?
"Ja, det kanske man kan säga", skrattar han. "Det är en fråga för styrelsen, men att det nästa gång kommer att finnas bra kandidater av båda könen, det är jag säker på! "

Relaterade artiklar