Varför ska företagets ledning vara jämställd? - 30-procentsklubben
Fotograf: Rickard Kilström

Varför ska företagets ledning vara jämställd?

Varför är det viktigt med en jämställd ledningsgrupp, och hur når man dit? Det diskuterade tre vd:ar som alla skrivit under Veckans Affärers upprop om att ha minst 30 procent kvinnor i ledningsgruppen år 2015.

Efter fjorton års bevakning av jämställdheten i näringslivets ledningsgrupper, startade Veckans Affärer ifjol 30-procentsklubben; ett upprop för alla företagsledare som insett att det är lönsamt att ta tillvara på hela kompetensen.

"Syftet är att alla bolag ska sträva efter att ha minst 30 procent kvinnor i sina ledningsgrupper senast 2015", förklarar VA:s reporter Ulrika Fjällborg vid gårdagens seminarium i samband med "Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor".

Tjugo vd:ar har hittills skrivit under uppropet, och därmed antagit målsättningen att nå 30 procent kvinnor eller mer i ledningsgruppen. Tre av dessa är Microsofts vd Per Adolfosson, Poolias vd Monika Elling och Håkan Nyberg, vd på Nordnet.

Varför har ni skrivit under det här uppropet? frågar Ulrika Fjällborg.
"Vi har helt enkelt inte råd att bortse från halva befolkningen när vi rekryterar", svarar Per Adolfsson snabbt.

Monika Elling menar att balansen är viktig. Hon vill inte att något kön ska dominera ledningsgruppen, utan vill ha en så jämn fördelning som möjligt.

"Det är viktigt att ha balans. Jag jobbar med HR och där finns många duktiga kvinnor, men det gäller ändå att hitta balansen".

Nordnets vd, Håkan Nyberg, svarar med en retorisk fråga:

"Vad behöver en högpresterande organisation? Den behöver respekt, och har man mångfald så skapas mycket bättre respekt i organisationen", resonerar han.

Samtidigt ser Nyberg ett internt problem där jämställdheten successivt avtar ju högre upp i organisationen man kommer. Balansen är enligt Nyberg bra lägre ner i Nordnets organisation och klart sämst i högsta ledningen där det är 80-20 till männens fördel.

"Därför behöver vi ett konkret upprop som 30-procentsklubben, för att ta tag i frågan. Sedan måste vi börja jobba långsiktigt och bygga strukturer för att nå balans på sikt".

Hur ska man göra för att få fler kvinnor att söka sig till ledande befattningar, frågar Ulrika Fjällborg. Monika Elling presenterar sin trestegsraket för att nå förändring:

"Först är det åldersaspekten, vi måste inse att en 50-årig kvinna kan motsvara en tio år yngre man. Sedan gäller det för kvinnorna att arbeta med försäljning, vara nära kunden och förstå affären. Sist, men inte minst, måste kvinnorna förstå det politiska spelet som äger rum på arbetsplatsen. Skaffa en erfaren mentor som förstår sig på det", avslutar hon.

Relaterade artiklar