Nr. 97 - Ulrika Saxon

Namn: Ulrika Saxon

Ålder: 46

Befattning: Affärsområdeschef

Företag: Bonnier Growth Media

Från det problemtyngda segmentet tidskrifter har denna trogna Bonniertjänsteman förlänats ansvaret för familjens framtida inkomster genom affärområdet Bonnier Growth Media, uteslutande digitala och globala verksamheter. Sitter i Electrolux styrelse.

<<Tillbaka till listan

Nästa>>