Nr. 96 - Kerstin Hessius

Namn: Kerstin Hessius

Ålder: 55

Befattning: Vd

Företag: Tredje AP-fonden

Trots svag konjunktur har avkastningen ökat, vilket lett till att även fondkapitalet ökat med drygt 8 miljarder i fjol. Dessutom fick hon nyligen regeringens uppdrag att utreda vilken roll statsskuldspolitiken och statspappersmarknaden har för finansiell stabilitet.

<<Tillbaka till listan

Nästa>>