Nr. 91 - Eva Halvarsson

Namn: Eva Halvarsson

Ålder: 50

Befattning: Vd

Företag: Andra AP-fonden

Basar över den största av AP-fonderna med ett fondkapital på 241 miljarder det högsta i bolagets historia. Avkastningen uppgick till ca 13 procent, brutto. Den goda rapporten grumlades dock av Uppdrag Gransknings reportage om innehavet Norrporten.

<<Tillbaka till listan

Nästa>>