Nr. 33 - Katarina Ljungqvist

Namn: Katarina Ljungqvist

Ålder: 47

Befattning: Regionbankschef

Företag: Handelsbanken

Rattar Handelsbankens kontorsrörelse i västra Sverige, vilket innebär 77 kontor och en utlåning på 200 miljarder. Mätt i resultat skulle hennes bank hamna bland Sveriges fem största. Sitter även i koncernledningen och direktrapporterar till Pär Boman.

<<Tillbaka till listan

Nästa>>