Nr. 114 - Monica Karlsson

Namn: Monica Karlsson

Ålder: 57

Befattning: Vd

Företag: Halmstad Energi och Miljö AB

Att bedriva affärsmässig utveckling i ett kommunalt bolag är en flerdimensionell utmaning för att verkställa såväl politiska som affärsmässiga mål. Kommunens avkastningskrav på 7 procent har lett till besparingar.

<<Tillbaka till listan

Nästa>>