Nr. 112 - Eva Hamilton

Namn: Eva Hamilton

Ålder: 59

Befattning: Vd

Företag: SVT

Journalisten blev vd 2006 och har sedan dess drivit SVT genom en snårskog av licensutredningar och affärsutveckling i en allt hätskare debatt om konkurrensvillkor. Sänder numera hela bolagets utbud via internet, vilket gör varje uppkopplad apparat tv-licenspliktig.

<<Tillbaka till listan

Nästa>>