Hakon Invest köper ICA för 20 miljarder

Investmentbolaget Hakon Invest köper nederländska Aholds aktier i dagligvarukedjan Ica. Hakon betalar 20 miljarder kronor kontant för 60
procent i Ica, och kommer att byta namn till Ica-gruppen.

Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel och en säkerställd brygg-finansiering från Handelsbanken och Nordea. Efter affärens fullföljande avses bryggfinansieringen återbetalas genom en garanterad nyemission till Hakon Invests aktieägare om cirka 5 miljarder kr, långfristig skuldfinansiering samt emission av preferensaktier i ICA Fastigheter.

Av detta skäl kommer Hakon Invest inte att lämna någon utdelning under 2013.

Affären leder även till ledningsförändringar. Ica:s vd Per Strömberg är
tilltänkt vd för nya ICA Gruppen. Hakon Invests vd Claes-Göran Sylvén kvarstår som vd för ICA-handlarnas Förbund.

"Genom att Hakon Invest och ICA blir en koncern, med en gemensam strategi skapar vi de bästa förutsättningarna för Ica att fortsätta utveckla sina affärer. Vi får en enklare struktur och större beslutskraft i organisationen", säger
Claes-Göran Sylvén, vd för Hakon Invest.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST