Telia erkänner brister i Eurasien-affärerna

Teliasonera konstaterar att det i Mannheimer Swartlings granskning av bolagets affärer i Uzbekistan inte har funnits belägg för att Teliasonera begått något mutbrott eller deltagit i penningtvätt.

Det framgår av ett pressmeddelande där styrelsen lämnar kommentar till att utredningen nu är klar.

Mannheimer Swartling riktar allvarlig kritik mot brister i Teliasoneras
genomförande av investeringarna i Uzbekistan. Granskningen visar att de interna rutinerna inte räckte till för att säkerställa att bolaget inte skulle riskera
att medverka i oetiska affärer, och att bolagets egna etiska riktlinjer därmed
inte följts fullt ut.

Styrelsen konstaterar att investeringarna inte genomfördes på ett tillfredsställande sätt.

"I efterhand är det uppenbart att en mer omfattande undersökning av våra
motparter skulle ha genomförts", skriver Teliasoneras styrelse.

Styrelsen vill samtidigt påminna om att bakom bolagets investeringar i Eurasien
fanns en bred enighet bland stora ägare och styrelse om expansion på just dessa marknader.

Relaterade artiklar


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant