Hon tar plats i Sandviks koncernledning

I samband med den oväntat svaga rapporten för det fjärde kvartalet, aviserade verkstadskoncernen Sandvik förändringar i koncernledningen där två nya chefer utses.

Nuvarande chefen för Sandvik Materials Technology, Jonas Gustavsson, har utsetts till ny chef för Sandvik Machining Solutions från den 1 februari. Gustavsson har arbetat på Sandvik sedan 2008 och har tidigare haft ledande befattningar inom ABB och Bombardier. Jonas Gustavsson efterträder Andreas Evertz som lämnar Sandvik.

Petra Einarsson har utsetts till ny chef för Sandvik Materials Technology, och ersätter därmed Jonas Gustavsson. Einarsson har arbetat inom Sandvik i tjugotvå år och är för närvarande chef för produktområde Tube inom Sandvik Materials Technology. Hon tar nu även en plats i Sandviks koncernledning från och med den 1 februari.