Så bör mänskliga rättigheter redovisas

Elisabeth Åberg, ansvarig för CSR-frågor på Unionen, har granskat hållbarhetsredovisningar i 25 svenska storföretag. Granskningen visar att det många gånger saknas kvantifiering av uppgifter, mätbara mål och analys och problematisering av hur målen ska uppnås. Men hur bör man egentligen redovisa mänskliga rättigheter?

Företagens hållbarhetsredovisningar bör enligt Unionen innehålla följande information om det är relevant för verksamheten:

â–  Uppförandekoder
Uppgifter om vilka förhållanden uppförandekoden reglerar: egen verksamhet, leverantörer och affärspartner.

â–  Information om mänskliga rättigheter
Företagen måste beskriva hur de agerar i länder utan fungerande system för förhandling och revidering av löner.

â–  Anställningsförhållanden
Redovisning av andel tillsvidareanställda, analys av förändringar och målsättning.

â–  Facklig representation och avtal
Redovisning av facklig internationell representation som Europeiska företagsråd (EWC) och Globala fackliga råd.

â–  Hälsa, säkerhet och sjukfrånvaro
Redovisning av sjukfrånvaro för alla anställda, eftersom det är en mycket stark indikator för hur de anställda mår.

â–  Kompetensutveckling
Kvantifiering av utbildningstimmar för olika grupper och mål för utbildningstimmar. Kvantifiering av hur stor andel av de anställda som har haft utvecklings- eller medarbetarsamtal och målsättning för hur stor andelen ska vara.

â–  Jämställdhet
Unionen efterlyser en tydligare och kvantifierad målbild för jämställdhet och information om konkreta åtgärder för att nå dit.

â–  Medarbetarundersökningar
Uppgifter om medarbetarundersökningar ska rapporteras.

â–  Ledarskap
Information om ledarskapet på arbetsplatsen bör ges exempelvis beskrivning av ledarskapsindex.

LÄS MER: "Lista: Bolagen som gör mer rätt än fel"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST