Fotograf: Micke Lundström

Nyrén: "Jag har hårda nypor och är engagerad"

Industrivärdens vd Anders Nyrén föreslås idag bli ny ordförande för Handelsbanken. Men vem är han egentligen? I Veckans Affärers intervju från i höstas berättar Nyrén om sitt temperament, upplevelserna från 11 september och relationen till kungen.

När Anders Nyrén för drygt tio år sedan klev in som vd i Industrivärden orsakade det en hel del turbulens i den konservativa organisationen.

"Den tidigare vd:n Clas Reuterskiöld var tydlig och informativ. Vi kände oss delaktiga. Men Anders Nyrén ville göra saker efter eget huvud", säger en av hans tidigare medarbetare. "Man visste inte riktigt var man hade honom. Det var lite rörigt ett tag."

En annan person på finansmarknaden som Veckans Affärer har pratat med säger: 

"Första gången jag fick upp ögonen för Anders Nyrén var när han jobbade på avvecklingsbolaget Securum med Lars Thunell. Han är en riktig finansknodd och tros hysa ett visst förakt för de som jobbar operativt i bolagen. Han har ett jäkla humör, men verkar ändå vara rätt omtyckt av de som arbetar med honom."

"Anders Nyrén var en av Lars Thunells nyckelrekryteringar till Securum i början av 1990-talet. Anders talar alltid varmt om åren på Securum. De står i ett ljust skimmer för honom", säger en annan före detta kollega till honom.

Anders Nyrén gillar själv definitivt inte att bli kallad för en "finansknodd". Han protesterar och säger att han blev rekryterad till Industrivärden på grund av sin breda bakgrund.

"Jag har ett ben i kapitalmarknaden och ett i industriell utveckling. Jag hade varit exponerad för de typer av beslut som tas i klassisk industriell miljö när jag kom hit."

Att Anders Nyrén har ett hett humör och lätt för att bli arg vittnar flera personer om. Men han tycker själv att den karakteristiken är orättvis.

"Jag går med på att jag har hårda nypor och att jag är engagerad när jag diskuterar, men att säga att jag har ett hett humör är felaktigt."

Foto: Micke Lundström

Så vad tycker han kännetecknar ett gott ledarskap?
"Det handlar om att motivera människor och få dem att gå mot samma mål. Det gäller att vara tydlig och klar och att organisera rätt för att få den effekt man vill", säger han.

"I en organisation finns det alltid motståndsfickor. Men det gäller att minimera dem och ta fram den positiva energi som finns i organisationen. Det som fungerar i ett före-tag fungerar inte heller alltid i ett annat. Det beror på verksamhetens art och företagskulturen. Kultur är en oerhört viktig fråga för framgångsrika företag, men inte så uppmärksammat varken av medierna eller i forskningslitteraturen", tycker Anders Nyrén.

När jag ber Anders Nyrén beskriva Industrivärdens kultur så säger han:

"Affärsmässighet, att förstå risk, ansvarstagande, öppenhet och frihet under ansvar."

Till det kan också med all säkerhet läggas kostnadsmedvetenhet, något som kännetecknar hela Handelsbankssfären.

Anders Nyréns första år som vd för Industrivärden påverkades personligen av flera dramatiska händelser, bland annat upplevde han den 11 september i New York på nära håll.

"På måndagen befann jag mig kl 9 i ett av tornen i World Trade Center. Meningen var att jag skulle återvända till det andra tornet på onsdagen kl 11 den 11 september. På tisdagen hade jag möten i Midtown och med en dags skillnad hade mycket varit väldigt annorlunda", säger han.

Han minns att den bild som vi i Europa hade av situationen i New York och hans egen skiljde sig mycket åt. Området kring World Trade Center var avspärrat. Men i resten av New York pågick ett vanligt liv. Det var en varm och solig brittsommardag och många var lediga. Central Park var fyllt av människor, alla försökte fortsätta leva normalt.

"Men i bakgrunden såg man två rökpelare...", berättar Anders Nyrén.

"Det tog bara någon timme så hade alla bilar amerikanska flaggor för att markera. Den första mer kända person som dök upp var Bill Clinton. Han var orakad, rödögd och trött och kom från en resa men höll det finaste tal jag hört om vikten av att bevara USA:s öppenhet. Han varnade för det som sedan kom och han hade helt rätt."

Intervjun fortsätter här


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST