Fotograf: Karin Nilsson / Yvonne Åsell

Brummer och Cevian visade världsklass 2012

När Bloomberg Markets rankar världens 100 bästa fonder med kapital över 1 miljard dollar finns både Cevian Capital II och Brummers Zenit-fond med.

Hedgefonder hade återigen svårt att prestera under 2012, fjärde året i rad med svag utveckling för denna tillgångsklass. Det skriver affärsmagasinet Bloomberg Markets som rankat de 100 bästa fonderna med förvaltat kapital över 1 miljard dollar. Två av de 70 bästa fonderna är svenska.

Högst upp på listan återfinns Metacapital Management med fonden Metacapital Mortgage Opportunities Fund, inriktad på bostadspapper och bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac. Avkastningen under fjolårets första tio månader summerades till 38 procent.

Metacapital fick dock konkurrens av andra fonder med liknande inriktning. Av de fem bästa fonderna var tre inriktade på bostadsobligationer.

Strategin har också bevisat sig över längre tid. Metacapitals fond visade året
innan en avkastning på 24 procent och har sedan starten i juli 2008 stigit med
520 procent.

Steve Kuhn, som står bakom fjolårets näst bästa fond Pine River Fixed Income, menar att bästa bet under förra året var att ligga lång i subprime-papper. Det hjälpte honom och Pine River att nå en avkastning på knappt 33 procent.

Bästa Sverigebaserade fond blev Cevian Capital II på 29:e plats i rankingen.
Avkastningen som gett denna plats i listan anges till 16,8 procent, vilket var
en markant förbättring jämfört med -9,9 procent året innan.

Näst bästa fond med svensk koppling blev Brummer & Partners Zenit-fond där avkastningen blev 11,8 procent. Året innan var den -4,0 procent.

Generellt sett var dock hedgefonderna återigen en tillgångsklass som inte kunde övertyga, även om det skedde en klar uppryckning efter ett svagt 2011 då Bloomberg Global Hedge Fund index sjönk 4,4 procent. Under 2012 visade index en uppgång på 1,3 procent.

Hedgefondernas svårigheter återspeglas också i det faktum att så många som 635 fonder tvingades stänga under de första nio månaderna av 2012, skriver Bloomberg Markets.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST