Familjen Persson är näst rikast efter Kamprad Fotograf: Jonas Ekströmer/Scanpix

De tätaste familjerna

Tillsammans kontrollerar de tio rikaste familjerna tillgångar på 1 250 miljarder kronor – 178 miljarder mer än Sveriges statsskuld.

Genom stiftelsen Interogo   med säte i Liechtenstein   har Ingvar Kamprad full kontroll över sitt imperium, och tillskrivs därför hela Ikeas värde. VA uppskattar därmed hans privata förmögenhet till 500 miljarder kronor.

Kamprads ägandestruktur är långt ifrån unik. Stora familjeförmögenheter placeras ofta i olika stiftelser och truster i syfte att eliminera arvs- och förmögenhetsskatt samt minska risken för tvister mellan arvingarna. En stiftelse ägs inte av någon och kan smidigt överföras till nästa generation utan att klassas som arv. Tillgångar i stiftelser och truster räknas därför inte med i VA:s lista över personlig förmögenhet, såvida det inte tydligt framgår vem som kontrollerar dem, som i fallet Kamprad.

Ett liknande fall är familjen Maersk/Uggla, som via tre familjestiftelser äger 54 procent av aktiekapitalet i den danska rederikoncernen A.P. Møller-Maersk. Efter att familjens ålderman Maersk McKinney Möller dog i april 2012, har stiftelsernas stadgar ändrats med motiveringen att bevara familjeandan. Enligt stadgarna skall nu förvaltningen av AP Møller-Maersk A/S ske i AP Möllers anda och utifrån dennes principer, vilket ättlingar till grundaren anses vara bäst lämpade för.

I praktiken innebär stadgeändringen att familjen Maersk för all framtid säkrat kontrollen över stiftelserna, som tillsammans kontrollerar 76 procent av rösterna i det enorma rederiet. Stiftelsernas tillgångar på dryga 100 miljarder kronor räknas därför till dödsboet, som nu fördelas mellan familjemedlemmarna.

När Johnsonsfären grundades i slutet av 1800-talet bestod den av nuvarande Axel Johnson-gruppen och Nordstjernan. Inför sfärens andra generationsskifte överfördes majoritetsägandet i Nordstjernan till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser. Antonia och Viveca Ax:son Johnson är i dag ordförande i varsin stiftelse som tillsammans äger 99 procent av Nordstjernan och redovisar 42 miljarder kronor i tillgångar.

Ax:son Johnsons familjestiftelse syftar till att sammanhålla och utveckla koncernen samt vid behov lämna bidrag för uppfostran, utbildning, uppehälle eller eljest till Axel Ax:son Johnsons avkomlingar. När stiftelsernas tillgångar räknas samman med ägandet i Axel Johnson-gruppen, står det klart att familjen Ax:son Johnson kontrollerar 90 miljarder kronor och är Sveriges femte rikaste familj.

Familj Förmögenhet, mdr kr
1. Kamprad 510
2. Persson 220
3. Rausing 175
4. Uggla/Maersk 110
5. Ax:son Johnson 90
6. Wallenberg 60
7. lsson 25
8. Bonnier 20
9. Lundbergs 20
10. Douglas 20

 


 

Läs hela artikeln i senaste Veckans Affärer ONLINE.
Har du inte en egen prenumeration skaffar du en HÄR.

Relaterade artiklar


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA