Fler kvinnliga chefer – men mansväldet består

I en ny rapport konstaterar Svenskt Näringsliv att andelen kvinnliga chefer bland medlemsföretagen ökar stadigt. Men fortfarande är det privata näringslivet sämst i klassen när det gäller jämställdhet.

I en ny rapport visar Svenskt Näringsliv att andelen kvinnliga chefer med ledningsansvar har ökat bland organisationens medlemsföretag. Från 18 procent år 1998 till 30 procent förra året. 

Rapporten, med rubriken Kampen om kompetensen lyfter jämställdhet , målar upp en ljus bild:

Företagen arbetar systematiskt med att öka mångfalden och få fram fler kvinnliga ledare till de högsta chefsnivåerna. De har många bra modeller och resultat att visa upp , skriver rapportförfattarna.

Svenskt Näringsliv lyfter fram företag som väljer att gå före. Försvarskoncernen Saab har satt som mål att kvinnorepresentationen på chefspositioner ska vara 30 procent år 2015.

Telekombolaget Tele2 siktar på samma könsbalans på chefsnivå som bland de anställda i företaget. Möbeljätten Ikea spänner bågen ytterligare, med målsättningen att det ska finnas lika många kvinnor som män bland koncernens högsta chefer.

Men i näringslivets toppskikt bland styrelser och vd:ar släpar utvecklingen efter. Svenskt Näringsliv pekar dock på att andelen kvinnor ökat från 6 till 23 procent de senaste tio åren. 

Samtidigt visar Veckans Affärers granskning tidigare i år att börsbolagen är sämst i klassen när det gäller att skapa mer jämställda organisationer. Jämfört med politiska församlingar, som börjar närma sig 50-50 jämställdhet, och även urgamla patriarkala institutioner som universitet och kyrkan ligger näringslivet långt efter.

I februari var kvinnorepresentationen i börsbolagens ledningsgrupper bara 16 procent och bland vd:ar 3 procent.

Till saken hör också att Svenskt Näringsliv driver opinion mot kvotering till bolagsstyrelser. Enligt organisationen "motverkar kvotering jämställdhet".

Särbehandling och olika spelregler har aldrig skapat rättvisa tvärtom , enligt Svenskt Näringsliv.

VA har sökt författarna till rapporten för en kommentar.