Fotograf: Scanpix, Montage: VA.se

De kan vinna på måndag

På måndag annonserar Riksbanken vem som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Thomson Reuters har i 10 års tid årligen publicerat en lista med förslag. För 2012 års Nobelpris i ekonomi har nyhetsbyrån tre gissningar. VA har ytterligare tre. 

Reuters tror på Sir Anthony B. Atkinson, Oxford, och Angus S. Deaton, Princeton, för studier av inkomstskillnader och bidrag till välfärdsstaten och för empirisk forskning bland annat om konsumtion.

Stephen A. Ross, MIT, för hans arbitrageprissättningsteori.

Robert J. Shiller, Yale, för hans forskning kring volatiliteten på finansmarknaden och dynamiken i tillgångspriserna.

Thomson Reuters lista baseras på hur ofta forskarna citeras i vetenskaplig litteratur. Hög citatfrekvens har visat sig vara en stark indikator på inbördes aktning och forskningens inflytande.

Till listan vill vi på VA lägga Richard Easterlin för "Easterlin Paradoxen" som visar att människor i ett rikare samhälle tenderar att vara nöjdare än fattigare människor. Men å andra sidan är människor i rika länder i allmänhet inte mer nöjda med sina liv och när länder blir rikare så stiger inte livstillfredsställelse.

En högodddsare i sammanhanget är Kenneth Rogoff på Harvard som med Carmen Reinhart skrivit bästsäljaren Annorlunda nu : åtta sekel av finansiell dårskap som gavs ur 2009. Genom empiriska studier av finanskriser i 66 länder var det som att paret förutsåg följderna av finanskrisen.  

Lågoddsaren är före detta världsbankschefen Anne Krueger som grundare av "rent seeking" teorin. Hon var en av de första att analysera hur påtryckningsgrupper lyckas vinna orättvisa fördelar på bekostnad av resten av samhället. Hon skulle kunna få ta emot priset med Gordon Tullock. 

Kom ihåg var du läste det först!


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.