Kinneviks Mia Brunell Livfors och Ratos Susanna Campbell är fortfarande undantag i toppen av näringslivet Fotograf: Scanpix, Montage: VA.se

Kvinnor framgångsfaktor i riskkapitalbolag

Riskkapitalägda bolag som har kvinnor i ledningsgruppen har bättre förutsättningar att lyckas än företag som styrs enbart av män. Det visar en ny studie från Dow Jones.

Rapporten med titeln Women at the wheel från Dow Jones spekulerar inte i orsakerna, men konstaterar att företag som har kvinnor bland ägare, i styrelsen eller i ledande befattning har större chans att börsnoteras, bli lönsamma eller säljas för mer pengar än företag utan kvinnor, skriver Wall Street Journal.

Bland de mest framgångsrika företagen i studien är det genomsnittliga antalet kvinnor i ledande befattning 7,1 procent. Bland de sämst presterande företagen är antalet kvinnor 3,1 procent.

Studien baseras på 20 194 företag i Dow Jones databas som antingen fick riskkapital eller gjorde en exit mellan 1997 och 2011. Av de 167 556 ledande befattningshavare studien omfattar är 7 procent kvinnor.

Bara 1,3 procent av de riskkapitalägda  bolagen som ingår i studien är grundade av kvinnor, men andelen kvinnor i ledande befattning ökar när bolagen växer.

Cameron Lester är partner i Azur Capital Partners, grundat av tidigare  Wall Street analytiker.

Jag är förvånad över att så få riskkapitalägda bolag har en kvinna som vd , säger han till Wall Street Journal.

Men investerare tenderar att gå på vad de kan och backa företag som passar in i det typska entreprenörmönstret: ung, man, it-forskare som gått ut från Stanford och jobbat på heta bolag som Google eller Facebook .

Cameron Lester ser tvärtom fördelar med att investera i bolag som har kvinnor i ledningen. De tenderar att vara bättre än sina manliga konkurrenter om samma jobb eftersom de klarat sig genom industrins naturliga gallring .

Theresia Gouw Ranzetta, partner i Accel Partners, är en av SiliconValleys få kvinnliga riskkapitalister.  Hon menar att kvinnor oftare ser andra kundgrupper och försäljningsmöjligheter, att de har lättare att tänka out of the box och att all mångfald berikar eftersom fler synsätt och erfarenheter bidrar till bättre affärsbeslut.