Män rekryterar män

60 procent av börsbolagen har ingen kvinna i sin valberedning. Det är en orsak till att andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagen står still.

Det påverkar, absolut , säger Rebecca Lucander, vd för Allbrightstiftelsen som gjort rapporten.

Rebecca Lucander Rekryteringen sker utifrån personliga nätverk. Kvinnor har mer blandade nätverk medan mäns nätverk är mer viktade mot andra män.

Allbrightstiftelsen har genom vårens stämmoprotokoll och valberedningarnas förslag kartlagt valberedningarnas arbete för att skapa jämställda styrelser.

Rapporten visar också att 90 procent av börsbolagen bryter mot bolagskodens krav på att företagen ska eftersträva en jämn könsfördelning. Och om man inte lyckas rekrytera jämställt misslyckas man med att förklara varför.

Ett problem med bolagskoden är att det inte finns några konsekvenser om den inte följs.

Män är en norm och kvinnor en prioriteringsfråga , säger Rebecca Lucander och påminner om frågan prioriterats ned när det politiska hotet om kvotering till bolagsstyrelser försvunnit.

Rapporten listar fyra orsaker till den dåliga jämställdheten, som valberedningar brukar uppge:

1. Det är svårare att hitta kvinnor och de säger oftare nej.

Det är sant. Men man kan också se det så här: männen söker oftast i sina nätverk. Att de har dåliga och inaktuella nätverk är det ingen som lyfter fram. Eller att kvinnor gör noggrannare research innan de tackar ja. säger Rebecca Lucander.

2. Huvudägarna bromsar utvecklingen.

De vill ofta ha en speciell person som ofta är en man.

3. Styrelseordföranden agerar grindvakt.

Det behövs mer ljus över hur styrelsens arbete utvärderas , säger Lucander.

4. Den fjärde orsaken är den största som spiller över i de andra:

Rekryteringen sker inte utifrån meritokratiska värderingar, dvs att bästa person för jobbet får det. Utan utifrån befintliga nätverk.

Och nätverken förändras inte i särskilt stor utsträckning , säger Rebecca Lucander.