Ökad risk i framtidsbolag

Ett patentbråk skakar rapportaktuella Cassandra Oil. Det ökar risken för det lovande återvinningsföretaget.

Återvinningsföretaget Cassandra Oil har under sommaren kontaktats av ett Slovakiskt bolag kallat Blowdec som anklagar Cassandra och dess grundare Anders Olsson för patentintrång och stöld av immateriella rättigheter. Cassandra Oil har avvisat Blowdecs påstående och skriver i sin halvårsrapport att de bedömer att Blowdecs påstående är grundlöst. 

Cassandra Oil har ett beviljat svenskt patent och en internationell patentansökan på sin katalytiska kracker , som bryter bindningen mellan kolvätekedjorna i den petroleumråvara som används och får fram en högvärdig olja med låg svavelhalt.

Det är en variant av en redan känd teknik för att omvandla plastavfall och andra kolväten till olja. Dessutom avser Cassandra Oil att ge in ytterligare två patentansökningar före årsskiftet.

Blowdec publicerar på sin hemsida ett mail som ser ut att komma från Anders Olsson daterat 2007 i vilket Anders Olsson visar intresse för att köpa Blowdecs reaktorer eller teknologi. Blowdec publicerar även bilder på Anders Olsson från sommaren 2009 när han fotograferar Blowdecs utrustning.  

Veckans Affärer har talat med Cassandra Oils ordförande Erik Nerpin som upprepar att Cassandra betraktar anklagelserna som grundlösa.

Hade de haft ett case som höll juridiskt då hade de gått till domstol. Nu har de inte det och då går de via medierna istället. Patentintrångsdiskussioner kommer att vara en del av vardagen i vår bransch" säger han. 

Cassandra Oil lämnade sin halvårsrapport imorse. Bolaget har ännu ingen omsättning utan endast personal och utvecklingskostnader för de två reaktorer som väntas bli färdiga kring årsskiftet. Dessutom räknar bolaget med att ingå konkreta avtal i två marknader före årsskiftet. 

I maj satte VA en köprekommendation på Cassandra Oil. Trots dagens fall är kursen upp nära 40 procent sedan vår rekommendation. I ljuset av den information som nu framkommit har risken ökat ytterligare, men vi behåller vår positiva syn. Som krydda i portföljen funkar Cassandra fortfarande.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.