Fotograf: Istockphoto

Timpris sparar pengar

Den nya lagen om timmätning ska göra elkunderna mer energismarta. Nu gäller det bara för elbranschen att ta fram tjänster som hjälper kunderna på traven.

Från och med oktober införs en lagändring som ger alla elkunder möjlighet att, utan merkostnad, få sin förbrukning avläst per timme. Ett av syftena med lagändringen är att det ska bli lättare för konsumenterna att påverka sin elanvändning i relation till de aktuella elpriserna.

Timmätning ger möjlighet för många hushåll att spara pengar. En villaägare som har elvärme kan tjäna 600-800 kronor per år enbart genom att styra sin uppvärmning till tidpunkter då elpriset är lägre, säger Peter Fritz, expert på mätfrågor hos teknikkonsultföretaget Sweco.

Inför den förra elmätningsreformen, som genomfördes 2009, krävdes ett byte av samtliga elmätare för att klara kravet på månadsvis avläsning.

Arbetet för elnätsföretagen blir inte lika omfattande denna gång, då merparten av de befintliga mätarna även klarar att förmedla timvärden. Däremot gäller det att hitta bra sätt att administrera den ökade mängden mätvärden, säger Peter Fritz.

En förutsättning för att kunderna ska kunna dra nytta av reformen är att det finns tekniska lösningar för att styra uppvärmningen utifrån en timtaxa.

Det pågår idag en snabb utveckling av styr- och reglersystem för detta ändamål. Förutom att dessa system kan styra uppvärmningen efter priserna på elbörsen kan de också övervaka värmesystemets funktioner och bidra till det fungerar bättre och mer kostnadseffektivt, säger Peter Fritz.

Vid sidan av de tekniska lösningarna i hemmet gäller det för landets elhandelsföretag att utforma attraktiva avtal för kunder som vill ha timavräkning.

I nuläget är det svårt att säga hur stort intresset är ute hos kunderna, men jag kan tänka mig att ett flertal elhandelsföretag planerar att ta fram erbjudanden inom kort, säger Peter Fritz.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST