Grönt ljus för cykelkraft. Hugo, Jonas och Roger har byggt om motionscyklar så att de kan producera el under träningen. Fotograf: Lars Bärtås

Motionera för miljön

Onyttiga kalorier blir nyttiga kilowattimmar. På Macken i Växjö bygger Hugo, Jonas och Roger ”cykelkraftverk” som får våra muskler att producera egen, miljövänlig el.

Tänk om du satt på en motionscykel som, istället för att räkna förbrukade kalorier, visar hur mycket energi du producerar och levererar denna i form av gratis el. Tanken har omsatts i praktiken av tre Växjöbor med brinnande teknikintresse: Hugo Ponce, Jonas Danielsson och Roger Arvidsson.

Vi började spåna på idén för tre år sedan, när Jonas gick på rehabträning för sitt skadade knä. Han satt på en spinningcykel och tittade på tv. Tänk om man kunde driva teven med cykeln, det hade fungerat som en belöning och ökat motivationen att träna!

Idén att tillvarata energin som vi förspiller på motionsanläggningarna ledde till Macken, ett företagskooperativ i Växjö som drivs av projektledaren Fredrik Bergman. På Macken finns bland annat en återvinningsstation för begagnade elprylar.

Vi lyckades komma över ett lager av begagnade eldrivna sparkcyklar, kick-bikes, från ett företag i Stockholm. Sparkcyklarna har små generatorer på 120 watt som vi kan montera på begagnade motionscyklar som lämnas in på återvinningsstationen.
Tekniken är relativt enkel: så fort man trampar genererar svänghjulet el via generatorn. Elen överförs via en voltomvandlare till en strömkälla för 220 volt. Alternativt kan elen laddas i ett batteripaket.

Det är samma princip som när man laddar batterier via solceller eller vindsnurror. Skillnaden är att man själv får jobba för elen, säger Roger.

Cyklakraftgänget har räknat ut att ett normalt träningspass med deras cyklar kan generera ungefär 100 wattimmar. Det är ingen stor elproduktion, men det räcker för att driva en laptop under träningen. Lägg till ytterligare ett antal cyklar och pigga motionärer så kan du få prima belysning i lokalen.

I större skala skulle motionscyklarna kunna bidra till strömförsörjningen i ett gym och därmed minska elkostnaderna. Men framför allt ser vi projektet som en motivation för att främja miljön och minska resursslöseriet, säger Roger.

Cykelkraftgänget är förvisso inte ensamma om sin idé. Tekniken har lanserats på olika håll, framför allt i USA där företaget The Green Revolution säljer spinningcyklar med generatorer till miljöprofilerade gym.

Vi har tittat på marknaden och haft lite kontakter med USA, men vi försöker köra vårt eget race.

I nuläget har gänget byggt och levererat en handfull cyklar, däribland till Ikea, Tekniska museet och Växjös energibolag VEAB. Bland intressenterna finns även ett lokalt gym som vill prova tekniken.

Hittills har vi arbetat ideellt med detta på vår fritid. Men nu överväger vi att satsa i större skala. Problemet är att lagret av återvinningsmaterial är begränsat, vi får i så fall köpa in produkter utifrån och satsa mer på marknadsföring.

På Macken har ingenjören Hugo Ponce inrättat en elektronikverkstad för sina experiment. I hans verkstad planläggs nu nästa projekt: att bygga om vanliga begagnade cyklar till elcyklar.

Vår första prototyp är snart färdig. Den kommer bli betydligt billigare än de färdiga elcyklar som idag finns på marknaden, avslöjar Hugo.

Not:  Läs mer om Cykelkraftprojektet på: www.cykelkraftverket.se


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant