Var tredje chef i riskzonen

Var tredje toppchef har känt av symptomen. Att inte ens på semestern vara ledig utan alltid vara nåbar sliter ut folk och kostar företagen miljoner varje år.

VA har gjort en enkätundersökning bland ett antal storbolags-vd:ar om hur de ser på kraven i sin bransch och tendenserna till utbrändhet. Men också om sin egen situation.

30 procent uppger att de själva känt symtom på utmattningssyndrom. Vanligast är sömnproblem.

85 procent säger att kraven i deras bransch ökat. Men 81 procent tycker att hälsotillståndet är gott.

78 procent arbetar mer än 50 timmar i veckan och två av tre är alltid nåbara även utanför arbetstid. Drygt var femte har mindre än 3 veckors sammanhängande semester och lika många jobbar dessutom helt på semestern. Det vill säga de tar alla telefonsamtal, kollar mejl dagligen och bokar in möten fast de är lediga.

Sömn och träning har de bäst koll på: bara 15 procent sover mindre än 6 timmar per natt, resten mellan 6 och 8 timmar. De allra flesta tränar minst en gång i veckan, drygt 60 procent kör två pass i veckan.

Men var tredje har ofta eller mycket ofta skuldkänslor för att de inte hinner med vad de vill på jobbet. Lika många känner skuld för at de inte hinner med sin familj.

Även ansvarstagandet och prioriteringen av frågan är det lite si och så med:

74 procent av de svarande vd:arna har delegerat det yttersta ansvaret för de anställdas hälsa till HR-chefen eller den anställdes närmaste chef.

Allvaret i vad detta innebär för en enskild individ verkar de flesta ha respekt för.

Men insikten om hur utbrett problemet är är det sämre med. När det statliga projektet Hjärnkoll i höstas lät göra en undersökning för att mäta chefernas attityd till psykisk ohälsa trodde mer än varannan chef med personalansvar att färre än 10 procent av deras anställda kommer att utveckla psykisk oha lsa na gon ga ng under sitt yrkesliv.

En grav missbedömning, hävdar Hjärnkoll och hänvisar till uppgifter från Socialstyrlsen om att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk oha lsa i dag.

Trots att psykisk ohälsa a r sa vanlig go r arbetsgivare alldeles fo r lite fo r att fo rebygga den. Att man underskattar hur vanligt det är fo rklarar ocksa varfo r sa ma nga chefer sta r da ligt rustade na r deras ansta llda utvecklar psykisk oha lsa , fo rklarar Rickard Bracken, projektledare fo r kampanjen Hja rnkoll.

Men det finns ingen anledning att känna skam över att ha drabbats av utmattningssyndrom, menar överläkare Kristina Glise på Institutet för stressmedicin. Tvärtom kan hon se att det är ett kvitto på att man är en kompetent och driven person.

Det är utomordentligt begåvade och duktiga människor som drabbas, som satt lite för höga krav på sig själva eller så har omgivningen gjort det , säger hon och skissar upp en bild av den genomsnittliga patienten som i snitt 43 år, smart, välutbildad och med ett bra jobb.

Det är dem alla vill ha. Men för att de ska lyckas och vara friska måste vi ge dem rätt förutsättningar och ta hand om dem. Det är deras goda och efterfrågade egenskaper som lett till deras undergång.

(Klicka för större graf)

Utbrändhet - graf

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.