Fotograf: Peter Jönsson

Hans uppdrag: Bygga laget

Han är landets förste chief culture officer med uppdrag att bygga upp företagskultur. Martin Grauers på internetbetalningsbolaget Klarna jobbar för att alla att dra åt samma håll.

Företagskultur handlar om struktur och det skapar man genom att inte vika en tum från att leva efter de fastslagna värdena.

När jag kom fanns inga strukturer. Första steget var att jobba med Klarnas organisation för att kunna skala bolaget och bli så effektiva som möjligt , säger Martin Grauers.

Man kan tro att kultur handlar mycket om flum, men det är i själva verket att bygga ett effektivt skal som fylls med värden. Kombinationen av det mjuka och det hårda är det som är  spännande.

Det blir lätt mycket ord när man pratar kultur. Klarnas värdeord tryggare, enklare, roligare kommer ur verksamheten: att vara en part som folk och företag litar på för internetbetalningar.

Men det är människorna som bär kulturen.

Martin Grauers berättar att bolaget har brutit ner värderingar och strategier till konkreta handlingar. Ett exempel är ett lönesättningssystem där företagets värderingar mappas in i något som får en att tänka excelark.

Medarbetarna rankas utifrån elva beteenden som används i lönesättningen: Engagemang, effektivitet, analytisk problemlösning, ansvarstagande, kommuniktion, ödmjukhet, noggrannhet, initiativförmåga, rollspecifik kompetens, värderingsefterlevnad, samarbetsförmåga.

Cheferna har vi certifierat på hur de ska använda systemet. Vi ser den här konkretionen som verklig personlig utveckling. Man måste kunna värdera och mäta beteenden, annars blir det flummigt , anser Martin Grauers.

Klarna har även tipslådor på såväl intranätet som på toaletterna. Enligt Grauers läser och svarar Klarnas ledningsgrupp på alla tips. Det man säger är viktigt måste verkligen värderas som viktigt i handling.

Det är där många företag gör fel. De sätter upp ord och regler, men de värderar dem inte i handling. Vi växer så snabbt och många av dessa tips har sparat miljoner kronor och ökat effekten i bolagen.

Men när frågan om vad en kultur egentligen gör för ett företag kan det inte hjälpas att det blir lite flummigt. Uttryck som en inre kompass , magnetfält som styr oss rätt , gemensam ambition snurrar i rummet ett tag innan vi kommer ner till kärnan:

Kultur skapas av att vi känner och tror på samma sak. Det i sin tur skapas av hur vi leder och kommunicerar , säger Martin Grauers, och tillägger efter en paus: Det är svårt att förklara.

När Sebastian Siemiatkowski, vd, anställde Martin Grauers för två och ett halvt år sedan hade bolaget 150 anställda och ingen HR-avdelning. Det första han gjorde var en medarbetarundersökning. Och fick ett fantastiskt gensvar . Nu är de närmare 700 medarbetare och har fyrdubblat omsättningen.

Och ännu bättre gensvar på medarbetarundersökningarna! .

Han poängterar att den kraftiga tillväxten förstås är positiv, men samtidigt en av de stora riskerna för kulturbygget. En brytpunkt går när den högsta ledningen inte längre har direktkontakt med varje medarbetare utan det krävs mellanled. Den vallen har Klarna tagit sig förbi.

Kärnan av kulturbärare måste växa lika fort som bolaget växer. Ju snabbare vi växer destor hårdare måste vi arbeta för att bibehålla kulturen så den inte urvattnas.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST