1 av 3
Bildspel: Zoltans modell av huset visar tydligt det energismarta designkonceptet Fotograf: Martin Palvén

Hus-i-hus halverar energinotan

Arkitekten Zoltan Kiss har försett sin villa med ett yttre ”ekologiskt skal” som ger plats för förvaringsutrymmen och gröna rum. Skal-konceptet kan användas för att modernisera äldre villor och samtidigt halvera energikostnaderna, menar han.

Idén om ett nytt designkoncept mognade fram under Zoltans eget villabygge, som fördröjdes av bygglovsprocedurer och överklaganden. Idag är villan prisbelönad av Malmö stad för sin säregna, naturanpassade utformning intill ett parkområde i Malmö.
Det var faktiskt tur att bygget drog ut på tiden, det gav mig tid att tänka efter och utveckla idéerna, säger Zoltan Kiss.

Hans koncept, ecoSKAL , innebär att huset i princip består av två hus som fogats in i varandra: först en tung inre stomme som är uppvärmd och sedan ett yttre skal som saknar konventionellt värmesystem.
Istället för att använda tilläggsisolering och modern uppvärmningsteknik har jag utgått från ett naturligt sätt att skydda huset mot kyla och oönskad värme, förklarar han.
Zoltan Kiss ger exemplet med den traditionella farstun som både tjänstgjorde som dekoration och energismart sluss vid husets entré.
Farstun bidrog till att jämna ut temperaturen inomhus, men ersattes i modern tid av ett värmesystem som fyllde samma funktion. Idag när energin är dyr finns det goda skäl att tillvarata gratisenergin från solen, men också kylan, med hjälp av anpassade bygglösningar.

Med eko-skalet kan man uppnå en termoseffekt som gör att den inre delen får ett stabilt inomhusklimat, medan den yttre delen får en flexibel funktion som möjliggör svala förvaringsutrymmen på norrsidan och solbelysta, grönskande rum på södersidan. För att öka flexibiliteten är flera väggar i mellanrummet försedda med skjutdörrar som gör det lätt att reglera in- och utsläpp av värme och svalka.

När det sommartid blir varmt i det gröna rummet släpper jag ut värmen genom en ventilationslucka i taket och minskar instrålningsvärmen med solavskärmande draperier.

Den inre stommen är utformad som en konventionell kub i två våningsplan med lättbetongväggar och betongbjälklag med ingjuten golvvärme. Men det som syns utåt är det yttre, lättare skalet som består av enkla träregelväggar, stora fönsterytor och ett rundat tak täckt med zinkplåt. Under taket ryms ett tredje våningsplan där Zoltan inrett sitt kontor.
Kontoret har ingen egen uppvärmning, men kan tillvarata värmen från ventilationen i huset.

Zoltan Kiss menar att hans koncept inte bara lämpar sig för nybyggnation, utan i lika hög grad kan användas vid renovering av befintliga småhus; i synnerhet energislukande villor som är byggda under 1950-, 60- och 70-talen.
Det är fullt möjligt att bygga ett skal kring villan och designa detta på ett estetiskt tilltalande sätt, under förutsättning att det finns utrymme på tomten och möjlighet att få bygglov. Med rätt utformning kan man halvera energikostnaderna, samtidigt som man kan få praktiska utrymmen och bättre boendekomfort.

När det gäller den egna villan har Zoltan Kiss angett ett tydligt mål: han ska inom några år vara helt självförsörjande på energi. För att nå detta mål måste han ta hjälp av modern teknik, närmare bestämt den allra senaste solenergitekniken.
Jag har kontakt med en leverantör i Tyskland som säljer tunnfilmssolceller, en ny och smidigare solpanel som kan placeras intill fasaden i söderläge och bidra med el till huset. Anläggningen bör åtminstone klara sommarhalvårets elbehov. Sedan får vi se vilka ytterligare åtgärder som behövs.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant