KÖPTIPS: Snillebolag i olja

Inte många bolag har potential att förändra världen. För Cassandra Oil ser utgångsläget bättre ut än för många av konkurrenterna.

Det är både lätt och svårt att ta ställning till återvinningsföretaget Cassandra Oils aktie. Med en värdering på nära en halv miljard, men utan några finansiella rapporter utan bara ett patent är det lätt att säga sälj eller håll er borta. Men affärsidén att utvinna olja ur gamla bildäck är så lockande och lovande att det är svårt att avfärda bolaget alltför fort.

Cassandra Oil har patent på en variant av en redan känd teknik för att omvandla plastavfall och andra kolväten till olja. I USA finns till exempel bolaget Changing World Technologies, CWT, som med samma grundteknologi, termisk depolymerisering, bryter ned kolkedjor vid höga temperaturer. I ena änden kan man mata organiskt avfall från slakterier, bildäck, hushållsavfall, plastmaterial och slam från spillvatten, i andra änden kommer olja, gas och mineraler.

Det låter nästan för bra för att vara sant, men egentligen är det precis samma process som i naturen när olja bildas. Skillnaden är tiden, i en anläggning tar det bara ett par timmar att omvandla avfall till olja.

Just CWT:s anläggning i Missouri ligger i anslutning till ett stort kalkonslakteri och processar 300 ton slakteriavfall per dygn. CWT har andra patent än Cassandra Oil men i grunden är det en känd och hyfsat beprövad teknik. Men att utvinna olja ur bildäck låter betydligt häftigare än att få ut biodiesel från döda kalkoner.

Svenska Cassandra Oil är uppfinnaren och oljekännaren Anders Olssons verk. Han har ett beviljat svenskt patent och en internationell patentansökan på sin katalytiska kracker , som bryter bindningen mellan kolvätekedjorna i den petroleumråvara som används och får fram en högvärdig olja med låg svavelhalt.

Cassandras främsta konkurrensfördel är att processen har ett högre utbyte än konkurrerande tekniker. Bara 10 procent av den olja som produceras går åt till att driva processen.

Under hösten har bolaget testat sin teknik tillsammans med Ragnsells som levererar däcken och Nordkalk som köper den färdiga oljan och gasen för att använda i sin energikrävande kalktillverkning. Tillsammans planerar bolagen en fullskalig anläggning i Estland.

Läser man informationen från Cassandra Oil kan man lätt få uppfattningen att det finns mängder av däckkyrkogårdar runt om i världen. Det stämmer inte riktigt. I Europa återvinns 100 procent av alla däck sedan producentansvar infördes för snart 20 år sedan och på längre sikt är tillgången på råvara till rätt pris troligen en av bolagets många utmaningar.

Enligt Hans van Mameren på Ragnsells som är ansvarig för samarbetet med Cassandra är bolagets arbete ett mycket intressant utvecklingsteg inom däckåtervinningen, och Ragnsells säljer naturligtvis gärna däck till högstbjudande.

Förr eller senare kommer någon att lyckas med att kommersialisera den här processen. Cassandra har lyckats i sin testanläggning vilket är lovande, men risken finns att det inte går att skala upp , säger Hans van Mameren.

Mikael Wendel på Nordkalk är också optimistisk.

Cassandra har byggt bort svagheter som konkurrerande alternativ haft. Ur ett tekniskt perspektiv har bolaget kommit betydligt längre än de flesta andra.

Enligt Cassandra Oil är tillverkningskostnaden mindre än 30 dollar per fat, att jämföra med oljepriset som i dag ligger runt 120 dollar per fat. Enligt bolaget kan en fullskalig anläggning på 1 500 kW som använder bildäck ge runt 80 000 fat olja per år. Det skulle med andra ord innebära en bruttovinst på runt 45 miljoner kronor för en fullskalig anläggning.

I samband med noteringen på First North tillfördes bolaget 50 miljoner kronor som beräknas räcka både för produktionen av en 1 500 kW-reaktor och en mindre 600 kW-reaktor som får plats på ett lastbilsflak och till exempel kan placeras för att ta hand om oljespill vid raffinaderier.

Payback på en reaktor ligger med andra ord på mindre än ett år och tanken är att bolaget inte ska ta in mer kapital för expansionen utan att finansieringen ska ske vi utbyggnaden av anläggningarna och eventuellt genom banklån. I dag är bolaget skuldfritt.

I år är planen att ha produktionskapacitet för tio anläggningar vid årets slut och att därmed ha drygt tio anläggningar i drift under nästa år. Anläggningarna kommer att stå både i Europa och i Mellansöstern. 

Att tekniken fungerar är bara ett steg på en troligtvis krokig väg. Men icke desto mindre ser det väldigt lovande ut. Här finns chansen att köpa in sig i ett hyperintressant framtidsbolag. Men risken är också hisnande hög.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant