Fotograf: Per-Anders Jörgensen

Löfven: ”Jag förstår industrins energibehov”

Tillgången på energi för svensk industri är en ödesfråga. ”Vi måste snabbt få till en blocköverskridande uppgörelse”, säger Stefan Löfven till Veckans Affärer.

Bland det allra första som Stefan Löfven gjorde som ny partiledare för Socialdemokraterna i februari var att försöka förhandla med Alliansen för att få stånd en blocköverskridande överenskommelse i frågan om framtidens energiöverenskommelse. Men initiativet fick nobben av statsminister Fredrik Reinfeldt.

Reinfeldt ställde villkor för att förhandla, Jan Björklund sa ja och Anna-Karin Hatt sa nej. Så det kom tre olika besked från Alliansen , säger Stefan Löfven.

Blev du förvånad?

Jo, det blev jag nog. Även om jag förstår att de ville komma överens själva innan de kan förhandla över blockgränserna. Men nu är det som det är, jag hoppas att vi snart kan få till en långsiktig lösning av frågan över blockgränserna , säger Stefan Löfven som gammal fackbas tror på förhandlingen som arbetsmetod.

Vi måste tillsammans försöka att bedöma framtida energibehov, men samtidigt titta på vad vi har för tillgängliga energislag. Sedan får vi se vad vi kan göra med den mixen.

Men vi måste så snart som möjligt få till stånd en blocköverskridande uppgörelse som har sin grund i vilket energibehov vi tror oss ha om tjugo, trettio år. Det här måste vi ha klart för oss innan vi kan börja prata om hur stora de olika energislagen kan bli.

Så vad anser du om de olika energislagen?

Vi behöver många olika energislag för att få den bredd som jag tror kommer att krävas i den framtida energiförsörjningen. Jag tror att vi kan utveckla solceller mycket. Och jag tror att vågkraften kan vara med och bidra mycket, den kan nog ha högre energieffektivitet än vindkraften. Det behövs mycket forskning och utveckling för att få fram nya effektiva energislag.

En del säger att du är så populär hos näringslivet för att du förstår deras behov av energi.

Jag hoppas att det är så, för jag förstår deras energibehov. Men det är en fråga som är viktig för alla. Löser vi inte den framtida energiproduktionen i Sverige riskerar vi vår välfärd.

Som ordförande för IF Metall var du mycket positiv till kärnkraften. I din nya roll har du backat lite.

Vi har ett kongressbeslut som jag håller mig till, det stod jag bakom även som ordförande i IF Metall eftersom jag satt i partiets verkställande utskott. Vårt kongressbeslut bygger på att vi ska ha en blocköverskridande överenskommelse med både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Hur länge kommer vi ha kvar kärnkraften i Sverige?

Ingen aning. Jag tror inte att någon i dag kan svara på den frågan. Kärnkraften ska avvecklas, men vi måste ta hänsyn till att vi ska ha en industri som fungerar och en energiförsörjning som gör oss konkurrenskraftiga.

Hur viktig är kärnkraften för svensk industri?

Just nu står den för en stor del av elproduktionen, det går inte att bortse från. Den är viktig just nu.

Har olyckorna i Japan förra året fått dig att omvärdera synen på kärnkraft?

Olyckorna påminner oss om att man måste vara oerhört noga med säkerheten när det gäller kärnkraft. Oavsett vad man tycker om kärnkraften så kommer den att finnas kvar under överskådlig tid. Det ligger även i kärnkraftsindustrins ansvarsområde att ha högsta möjliga säkerhet. Men det är ju ändå troligare att jordbävningar med tsunami inträffar i Japan än här.

När kan det bli aktuellt att försöka förhandla med regeringen igen?

Jag vet inte, vi har sagt att vi är redo att börja när som helst. Men det måste finnas ett intresse från båda parter.

En framtida avreglerad marknad för energi i Europa kan innebära höjda priser för den svenska industrin.

Det kan bli så. För att en sådan öppen marknad ska fungera måste det först finnas flera fungerande delmarknader, helst ska det även finnas ett överskott på energi. Då kan det skapas riktig konkurrens, har vi ett underskott på energi prisernas pressas uppåt. Det finns mycket kvar att göra på det här området.

Tillgången på dansk gas minskar. Det kan bli så att Sverige tvingas köpa allt mer rysk gas. Ser du någon fara med det?

Vi ska inte göra oss beroende av rysk gas. Men naturgas kan vara en övergångslösning när vi går över mot en fossilfri energiproduktion.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.