Fem hjältar fick nytt mångfaldspris

Fem mångfaldshjältar prisades på konsultbolaget Diversity Index konferens i Malmö på tisdagen. "Det är första gången vi delar ut det här priset. Vi ska satsa på att utveckla det tillsammans med långsiktiga partner som också tror att mångfald leder till tillväxt", säger Yacir Chelbat, grundare.

Idéen med priset Mångfaldshjältar är att göra en kategori av varje diskrimineringsgrund i lagen och utse en pristagare som aktivt motarbetat diskriminering i varje kategori. De sju grunderna är: kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexualitet, könsidentitet, trosuppfattning.

Prisets premiärmottagare är:

Mikael Petersson, diversity manager på Folksam, vann priset för etnicitet för bolagets långa och affärsmässiga arbete med etnisk mångfald.

Konsultbolaget Left is Right, som i huvudsak anställer personer med Asbergers syndrom, vann funktionshinderkategorin.

För könsmässig jämställdhet prisas skolprojektet, Cracking the armour, där killlar i samhällsprogrammets tredje årskurs håller en temadag om killar, män och maskulinitet med killarna på högstadiet.

Den öppet transexuella kristdemokratiska politikern Maria Hansson Nielsen fick priset för könsöverskridande identitet för sitt politiska engagemang, inte minst inom det egna partiet, mot tvångssterilisering av transpersoner som byter kön.

I kategorin åldersdiskriminering vann Hilda Kraft och projektet Watchit som, på ungdomars villkor och med deras metoder, lär dem hur man gör sin röst hörd i samhället genom workshops, aktioner och projekt som springer ur ungdomars eget engagemang.

I kategorierna trosuppfattning och sexualitet utsågs inga pristagare av juryn. Men Yacir Chelbat är nöjd ändå:

"Det är viktigt för mig att vi ställer krav på ett bra arbete på pristagarna. Det borgar för kvalitet i priset för framtiden. Hittar vi inte tillräckligt bra kandidater så ska vi inte dela ut priset", säger han.

"Jag vill lyfta personer som verkligen levererar saker på riktigt. Sådana som gör skillnad och påverkar andra människor på djupet" säger Yacir Chelbat, ägare till Diversity Index.

Prisutdelare var bland andra integrationsminister Erik Ullenhag.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST