Fotograf: Yves Logghe/Scanpix

Nu kvinnokvoterar EU

I sommar börjar EU-kommissionär Vivane Reding skriva lagtext för att komma tillrätta med jämställdheten i näringslivets toppskikt."Bristen på kvinnor i toppbefattningar i näringslivet skadar Europas konkurrenskraft och hämmar den ekonomiska tillväxten", säger hon i en unik intervju med VA.

För ett år sedan gav EU:s kommissionär Viviane Reding näringslivet ett år på sig att själva komma till rätta med underrepresentationen av kvinnor i styrelser och på toppostitioner. Nu släpper hon sin uppföljningsrapport och resultatet är klent.

"Min uppmaning stöddes av Europaparlamentet och skickades till näringslivsorganisationer av ministrarna i sysselsättning, socialpolitik och jämställdhet i många EU-medlemsstater. Men jag beklagar att se att trots våra samtal har inte självreglering hittills lett till tillfredsställande resultat ", säger hon.

Kvinnors styrelserepresentation i de stora europeiska börsbolagen är i dag 13,7 procent, enligt rapporten. Det är en ökning med 1,9 procent sedan oktober 2010 då Reding gick ut med sitt kvoteringshot. Då var andelen kvinnor i styrelserna på de stora börsbolagen 11,8 procent.

Differensen mellan de olika länderna är också stor. Finland har högst kvinnorrepresentation i bolagsstyrelserna, 27 procent, Lettland 26 och Sverige 25. Malta, som är sämst i EU, har endast 3 procent kvinnor i bolagsstyrelserna, följt av Cypern 4 procnet, Ungern 5 procent och EU-kommissionär Reding eget hemland Luxemburg, Polen och Italien på 6 procent.

Detta håller inte måttet, hävdar Reding och bjuder nu in Europas medlemsländer, bolag och medborgare till ett "offentligt samråd" under tiden fram till 28 maj. Med det material som kommer in som bas ska hon sedan sätta sig att skriva lagförslag för hur vi ska öka jämställdheten i näringslivet. Lagförslag som ska presenteras senare i år.

"Personligen är jag inte ett stort fan av kvotering. Men jag gillar de resultat den ger. I Franrike till exempel har andelen kvinnor i styrelserna ökat från 9 till 22 procent på ett år. Jag noterar också att företag som bedriver verksamhet över gränserna på den inre marknaden kan vara tvungna att följa olika nationella kvoteringslagar om de vill delta i anbudsförfaranden för offentliga arbeten. Det är därför kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2012 innehåller ett initiativ för att åtgärda denna situation" säger Vivane Reding.

"Det är hög tid att Europa krossar det glastak som fortsätter hindra kvinnliga talanger från att ta sig till toppen i Europas börsnoterade företag. Jag ska arbeta nära Europaparlamentet och alla medlemsstater för att åstadkomma den förändringen."

Enligt den nyligen genomförda opinionsundersökningen Eurobarometern är 75 procent av de tillfrågade för lagstiftning om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. 49 procent av de svarande säger att böter är den lämpligaste sanktionen.

Läs en längre intervju med Vivane Reding i Veckans Affärers pappersmagasin som kommer på torsdag.

På fredag kl 14.00-14.30 kan du chatta med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om jämställdhet inom näringslivet och kvoteringsfrågan. Håll utkik på sajten!

Relaterade artiklar


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA

VA Karriär