Rosenbad Fotograf: Ari Loustarinen

Miljoner till hemlig utredningstjänst

När regeringen har bråttom gör näringslivets superkonsult McKinsey grundjobbet. Det handlar om delvis sekretessbelagda rapporter och om stora belopp - 50 miljoner kronor sedan 2009.

Roger Svensson, docent och forskare på Institutet för näringslivsforskning, beskriver rapporten Översyn av statliga riskkapitalaktörer som en beställningsprodukt och säger att han aldrig har sett något liknande.

Rapporten visar stor osäkerhet i siffermaterialet, förklarar inga slutsatser och hänvisar inte till några vetenskapliga studier , säger han.

Den är gjord av konsultföretaget McKinsey & Company på uppdrag av Näringsdepartementet, som en del i strävan att organisera om stora delar av det statliga riskkapitalet.

Och den har också mycket riktigt fått politiskt genomslag. Bland det sista som Maud Olofsson åstadkom som näringsminister var en debattartikel i Dagens Industri där hennes slutsatser på detaljnivå överensstämmer med McKinseys.

McKinseys jobb kostade 2,6 miljoner kronor och tog någon månad att göra. Den är dessutom belagd med sekretess i delar som rör Fouriertransform, statens riskkapitalbolag för fordonsindustrin, som etablerats i skuggan av krisen i Saab, då det antas att bolaget lider skada om uppgifterna röjs.

Henrik Levin, departementssekreterare på Näringsdepartementet, säger dock att rapporten bara bidragit begränsat till reformarbetet.

Förslagens huvudinriktning och syfte var klara sedan tidigare och följden av ett gediget förarbete i regeringskansliet , säger han.

Näringslivets elitkonsult nummer ett har gjort liknande uppdrag för 50 miljoner kronor sedan år 2009, enligt uppgifter från regeringskansliets förvaltningsavdelning. Bara år 2009 betalade regeringen ut 27 miljoner kronor till McKinsey.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, har forskat om svensk demokrati och politik i drygt 25 år och aldrig hört talas om något liknande:

Det är anmärkningsvärt. Regeringskansliet förfogar över ett kommittéväsende som fungerat utomordentligt väl, och som har haft, och delvis har, en central roll i policyprocessen , säger han.

Men i det fallet kan regeringen inte styra över utredningarnas resultat som dessutom är offentliga.

Att anlita ett privat utredningsföretag kan innebära större möjligheter till kontroll över de slutsatser och förslag som utredningarna landar i. Men det motivet vore ytterst anmärkningsvärt , säger Tommy Möller.

Och även om regeringen har rätt att ta in extern kompetens kan konsultutredningar i värsta fall leda till svåra gränsdragningsproblem och bristande insyn.

Det stora problemet är risken för så kallat delikatessjäv. Det är ur principiell synvinkel ytterst tveksamt att anlita ett privat konsultföretag för att bistå regeringen i dess politikutformning samtidigt som detta företag han andra kunder som i sin tur är beroende av den lagstiftning som konsultföretaget är med och utreder , förklarar Tommy Möller.

I Veckans Affärer nummer 7 kan du läsa hela artikeln. Har du inte ett eget ex skaffar du det HÄR!


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST