Capiodrivna St Görans sjukhus i Stockholm Fotograf: Leif R Jansson/Scanpix

Välfärd växande bubbla

Sverige har på kort tid blivit ett av världens mest avreglerande länder för välfärdstjänster. Det är en tillväxtbransch med bubbelvarning där riskkapitaljättarna utnyttjar ett politiskt vakuum med obefintlig kvalitetskontroll.

Fram träder en hel sektor som sysselsätter tiotusentals anställda, men kontrolleras av ett fåtal bolag och där kvalitetskontrollen inte sällan är underordnad kostnadskontrollen. Slående är också hur stor del av branschen som kontrolleras av stora nordiska private equity-bolag.

För de slipade affärsmännen på EQT, IK Investment, Nordic Capital och Triton har företag inom äldreomsorg, sjukvård och skola blivit högt eftertraktade tillväxtbolag.

Och det finns fler skäl till det. För det första talar den demografiska utvecklingen ett tydligt språk. Under de kommande fyrtio åren väntas utgifterna i Sverige för sjukvård öka med sanslösa 270 procent. Tillväxten inom välfärdssektorn är alltså säker och samma sak gäller landstingens och kommunernas soliditet.

Det tyngst vägande skälet är dock omstruktureringen.

Riskkapitalbolagen är stora inom välfärdssektorn av den enkla anledningen att det är en marknad som kommer att växa kraftigt under de närmaste åren , säger Marie Reinius, vd för Svenska riskkapitalföreningen (SVCA).

Av kommunernas och landstingens sammanlagda kostnader på 720 miljarder uppgick köpen av tjänster utförda av privata aktörer till 60 miljarder kronor. Det är dessa miljarder som investerarna lockas till.

Men det är inte lätt att vara välfärdsentreprenör dessa dagar.

Först kom nya siffror från OECD:s utbildningsinstitut PISA. Där stod det klart att svenska elever fortsätter att halka efter i såväl matematik som läsförståelse, trots ökad konkurrens från privat drivna friskolor. Sedan exploderade den numera riksbekanta Carema-skandalen rakt i ansiktet på ägarna Triton och den amerikanska private equity-jätten KKR.

Undernärda patienter, vårdpersonal som uppmanades att väga de äldres blöjor och nedtystade medarbetare.

Kort därefter stod det klart att Serafens husläkarmottagning köpts av Capio, som sedan tidigare driver S:t Görans sjukhus. Uppgifter i medierna gör gällande att prislappen låg strax över 20 miljoner kronor. Det skulle innebära att Serafens värde sedan avknoppningen fem år tidigare ökat med över 2 800 procent.

Händelserna har utlöst en våg av folklig vrede.

Om man ändå ska försöka se något positivt med alla skandaler så är det hur relativt snabb responsen ändå varit. På en marknad med hård konkurrens får det här direkta konsekvenser kunderna går någon annanstans och politikerna väljer andra anbud.

Det säger Håkan Tribell, chef för idéarbetet på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro.

Men faktum är att ingen annanstans än i Sverige kan offentliga skattemedel så enkelt omvandlas till privata vinster.

På förhållandevis kort tid har man öppnat upp marknaden för privata initiativ inom vård, omsorg och skola. I dag utförs nära 20 procent av välfärdstjänsterna av privata aktörer , säger Laura Hartman, tidigare forskningschef på SNS och numera analys- och prognoschef på Försäkringskassan.

Tillsammans med sju andra forskare författade hon under hösten SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser. Den levererade svidande kritik och pekade på uppenbara systemfel i framför allt den politiska styrningen.

Den mest tydliga slutsatsen av rapporten är att det inte finns något exakt svar. Det finns inga entydiga effektivitetsvinster av privatiseringarna, men det finns heller inga entydiga förluster , säger hon.

Här är riskkapitalets största investeringar. Klicka för större bild:

Riskkapitalinvesteringar

I Veckans Affärer nummer 6 kan du läsa hela artikeln. Har du inte ett eget ex skaffar du det HÄR!


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.