Annika Elias, ordförande för Ledarna

Rädsla orsakar diskriminering

Okunskap och osäkerhet. Det är de största anledningarna till att funktionsnedsatta personer diskrimineras vid anställningar, enligt en undersökning som Veckans Affärer och Ledarna låtit göra.

Chefsorganisationen Ledarnas stora mångfaldsundersökning i vintras visade att  medlemmarna ser funktionsnedsättning som den svåraste av de sju diskrimineringsgrunderna att hantera.

Därför ligger fokus på funktionshinder i en ny Novus-undersökning som Ledarna gjort i samarbete med Veckans Affärer inför VA:s frukostseminarium imorgon, torsdag, om just funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden.

"Det känns att det här är en fråga som chefer reflekterat över och tar till sig som en chefsfråga. Det tycker jag är mycket positivt", säger Annika Elias, ordförande för organisationen, om resultatet av undersökningen.

Resultatet visar tydligt att de främsta orsakerna till chefernas svårigheter att hantera funktionsnedsatta är att de känner sig osäkra och okunniga. Därför väjer de för frågan. Vilket ofta även betyder att personerna med någon form av funktionsnedsättning sorteras bort i rekryteringar, oavsett om kvalifikationerna för jobbet i fråga har något med funktionsnedsättningen att göra.

Bland svaren märks kommentarer som: "vi är osäkra på hur vi ska agera, hur vi involverar personer med funktionsnedsättning, i synnerhet psykiska" och "det finns stor rädsla för kränkning när man ska ta i ämnet. Enklaste vägen är att låta bli".

Men rädslan för extra kostnader samt hård press på leverans och små marginaler är andra orsaker. "Det är svårt med de effektivitetskrav vi har på oss om någon inte klarar av ett högt minimikrav" och "allt är idag väldigt resultatinriktat" är svar som kommer fram i undersökningen.

Detta avspeglar sig också i frågan om hur stor betydelse stödåtgärder från olika myndigheter har för beslutet att anställa en person med funktionsnedsättning. 20 procent hävdar att stödåtgärder är avgörande för beslutet. 20 procent tycker inte att det har med saken att göra. 60 procent anser att det påverkar beslutet.

"Många arbetsgivare är dåliga på att se möjligheterna. Om man inte ser möjligheterna är man inte heller beredd att satsa på att skaffa sig den kunskapen som behövs. Vi behöver öka kunskapen hos cheferna, men också hos medarbetarna, säger Annika Elias.

Vad ska ni som organisation göra för att hjälpa och stödja dem i denna fråga?

"Vi har ett kongressbeslut på att mångfald är en prioriterad fråga under den här mandatperioden fram till 2014. Därför har vi en ny utbildning, "Chefen och mångfalden" för att hjälpa cheferna att öka mångfalden. Vi har också en egen avdelning för frågan på vår webbsida" säger Annika Elias.

"Men vårt fokus på frågan kommer att ligga kvar även efter 2014. Detta är en av Ledarnas kärnvärderingar: att se till individen och alltså förbi sådant som funktionshinder".

Undersökningsenkäten har besvarats av 1 200 chefer.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.