Sverige världsbäst på jämställdhet

Sverige toppar listan över världens mest jämställda länder i FN:s årliga utvecklingsindex.
"Det är självklart glädjande. Sverige har länge varit ett av de mest jämställda länderna i världen" säger Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister.

FN:s program för utveckling, UNDP, har gjort om sin årliga ranking av utvecklingen i världens länder och justerat mätningen för inhemska ojämlikheter när det gäller inkomst, tillgång till hälsovård och utbildning.
Det gör också att Sverige kommer bättre ut i undersökningen. Sverige går från tionde plats på utvecklingslistan till femte, enligt UNDP. Listan toppas av Norge, följt av Australien och Nederländerna.

Som ett tillägg till utvecklingslistan publicerar UNDP även ett jämställdhetsindex och ett fattigdomsindex. Sverige hamnar i topp på listan och anses vara världens mest jämställda land:

"2006 rankades vi femma i samma rapport. Att vi nu är etta är självklart ännu roligare", säger Nyamko Sabuni.

Jämställdhetslistan ser ut så här:

Sverige
Nederländerna
Danmark
Schweiz
Finland
Norge
Tyskland
Singapore
Island
Frankrike

Det som mäts i rankingen är hälsa, antal utbildningsår, parlamentarisk representation och yrkesarbete.

Stolt men inte nöjd är en position som kan sammanfatta jämställdhetsministern Sabunis hållning. Det finns fortfarande mycket att göra, anser hon:

"Att vara världens mest jämställda land innebär inte att vi är fullt ut jämställda. Varje år dödas närmare 20 kvinnor av våld från någon som står henne nära. 70 000 unga tror inte att de själva får välja sin livspartner. Fortfarande finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor tar än idag större ansvar för hem och barn. Vi fortsätter möta dessa utmaningar".

Botten, på den 146 länder långa listan, ser ut så här:

Jemen
Chad
Niger
Mali
Democratic Republic of the Congo
Afghanistan
Papua New Guinea
Liberia
Central African Republic
Sierra Leone.

I Jemen, som alltså har den sämsta jämställdheten i världen, har endast 7,6 procent av kvinnorna gymnasieutbildning, jämfört med 24,4 procent av männen, kvinnor innehar 0,7 procent av platserna i den lagstiftande församlingen och 20 procent av den vuxna kvinnorna yrkesarbetar, jämfört med 74 procent av männen.

Enligt Nyamko Sabuni är samhällsinstitutionerna det viktiga när det gäller nationellt jämställdhetsarbete:

"Ge flickor utbildning och skapa förutsättningar för kvinnor att arbeta eller driva företag. Bygga upp institutioner och rättsväsende för att bekämpa våld mot kvinnor" är hennes råd till länderna på bottenlistan.

FN har gjort denna ranking HDI-index (Human Development Index) sedan 1990 som ett alternativ till BNP som mått på nationell utveckling. Jämställdhetsindexet, fattigdomsindexet och HDI rensat för ojämlikhet inom länderna kom till under förra året.