Susan Westberg, HR-direktör på Skanska Sverige

Fler kvinnliga chefer på Skanska

Skanska har ökat andelen kvinnliga chefer med 25 procent. Insatsen var en relativt enkel organisatorisk åtgärd.
”Vi började annonsera ut alla våra chefstjänster i ett öppet sökförfarande” säger Susan Westberg, HR-direktör för Skanska Sverige.

Tidigare har chefstjänster ofta tillsatts genom informella rekryteringar utan ett särskilt ansökningsförfarande. Kandidater till nya chefsbefattningar tillfrågades personligen.

Från januari 2010 när vi började internannonsera högre chefstjänster har vi haft kvinnliga sökande på hälften av dessa tjänster och vi har tillsatt kvinnor på hälften av de tjänster de sökt. Vi har alltså tillsatt kvinnor på 25 procent av våra högre chefstjänster under ett och ett halvt år år. Det är ett bra resultat. Tidigare låg vi i snitt på 10 procent säger Susan Westberg, HR-direktör för Skanska Sverige.

Skanska har länge drivit ett aktivt mångfaldsarbete, både vad gäller jämställdhet mellan könen och etnisk mångfald.
Vi ser en ökad affärsnytta i det arbetet. Vi får fler infallsvinklar, vilket ger ökad kvalitet och effektivitet i arbetet säger Susan Westberg.

Därför har Skanska nu satt upp mål för rekryteringen av nyutexaminerade ingenjörerna i företaget. 2015 ska 40 procent av de nyanställda ingenjörerna som kommer direkt från högskolan vara kvinnor och 11 procent ska ha annan etnisk bakgrund än svensk.

Kvinnoandelen mäter de varje månad. I augusti låg den på 39 procent, men det varierar varje månad, enligt Westberg. Just siffran 40 procent har de valt eftersom det är den andelen kvinnor som examineras från ingenjörsutbildningarna.

Vi vill ha alla dem. Totalt har vi endast 10 procent kvinnor på alla våra 8500 anställda, så basen är inte så stor. Men många kvinnor väljer inte byggbranschen, säger Susan Westberg.

Etniciteten är svårare att mäta eftersom man inte får registrera utländsk bakgrund. Skanska gör en SCB-körning en gång om året. 2010 låg de på 7 procent men målet till 2015 är 11 procent.
Men det har faktiskt gått uppåt. Man vänder inte den här kuttingen så fort säger Westberg.

2010 startade de också en mångfaldsutbildning som samtliga 8500 anställda i företaget ska gå. Nu i juni 2011 var de sista utbildningsdagarna. Det har varit en heldag med diskussioner där varje arbetsplats också tagit fram en handlingsplan för den egna arbetsplatsen.

Det har varit en stor satsning i tid och pengar. Men detta är viktigt för att vi ska bli en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver alla kompetenser. Vi växer och jobbar ständigt med förbättringar. Det behövs mångfald för att bli ett modernt företag säger Susan Westberg.