Hushållens sparande negativt

Hushållens finansiella förmögenhet minskade med 25 miljarder kronor under första kvartalet, till 3 756 miljarder kronor, enligt SCB. För första gången på 15 år var också sparandet negativt under första kvartalet.


Hushållens finansiella förmögenhet minskade med 25 miljarder kronor under första kvartalet, till 3 756 miljarder kronor. Det finansiella sparandet var negativt med 6 miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det är första gången på 15 år som sparandet har varit negativt under första kvartalet. Hushållens lån ökade med 30 miljarder under första kvartalet.

Ökningen av hushållens bolån med 30 miljarder under första kvartalet är den lägsta ökningen sedan första kvartalet 2005, enligt SCB. Hushållens totala låneskuld till bostadsinstitut och banker uppgick i slutet av första kvartalet till 2 449 miljarder. Det motsvarar 84 procent av hushållens totala skulder.

Svenska hushåll ökade sitt aktieinnehav med 6 miljarder under första kvartalet, men nettosålde däremot obligationer och fonder för 9 respektive 5 miljarder kronor.

En bidragande orsak till att den finansiella förmögenheten minskade var enligt SCB den svagt negativa svenska börsutvecklingen.

Stockholm TT


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST