Maktkampen inom arbetarrörelsen

Maktkampen inom arbetarrörelsen

Samarbetet med miljöpartiet och vänstern har svagt stöd i de tunga LO-förbunden. Det är upplagt för maktkamp inom arbetarrörelsen.

Sven Otto Littorin reformerade A-kassan, Kristina Husmark-Persson genomförde sjukförsäkringsreformen och Maud Olofsson förhöll sig kallsinnig till den krisande svenska tillverkningsindustrin. Borgerliga reformer som gjorde att det kokade av ilska i den fackliga världen.

Men när Socialdemokraterna lanserade samarbetet med Miljöpartiet gick luften ur kampandan ute på arbetsplatserna. Glöden övergick i förvirring och osäkerhet om vad den rödgröna alliansen stod för , säger en källa med god insyn i LO.

Socialdemokraternas samarbete med Miljöpartiet initierades av Mona Sahlin och hennes närmaste krets i partiets verkställande utskott. Beslutet att göra det gröna stödpartiet till ett samarbetsparti hade inledningsvis störst stöd bland (S)-medlemmarna i de viktiga storstadsregionerna. Ute på landsbygden och inom de tunga LO-förbunden gnisslades det däremot i tänderna.

Mona Sahlin har aldrig varit fullt accepterad i den fackliga världen. Hon betraktas som alldeles för högervriden och när hon sedan valde att samarbeta med två industrifientliga och kärnkraftskritiska partier är hennes förtroende inom de tongivande LO-förbunden kört i botten , säger en källa med god insyn i LO.

Bilden av det rödgröna samarbetet har stora likheter inom partiet och LO. Samarbetet är förankrat i toppen av organisationen, men längre ner i organisationen och ute i landet är intresset desto svalare, för att inte säga iskallt.

En förutsättning för samarbetet med (MP) och (V) är att Socialdemokraterna nått en rad kompromisser. En av de främsta socialdemokratiska eftergifterna är kärnkraften. Det har lett till uppenbara problem i relationen mellan partiet och LO.

Flera av arbetarrörelsens tyngsta medlemsförbund IF Metall, Byggnads och Seko har medlemmar med sin försörjning i energiintensiva sektorer som är starkt beroende av låga elpriser. Miljöpartiets krav på avvecklad kärnkraft, höjd bensinskatt och kilometerskatt på transporter föll inte i god jord i dessa socialdemokratiska kärntrupper. Men kärnkraftsfrågan har också effekt på de andra stora LO-förbunden Kommunal, Handels och Transport. Inom LO finns nämligen en överenskommelse att IF Metall ska vara löneledande, metallararbetarnas förhandlingar med Teknikföretagen är vägledande för hela avtalsrörelsen. Om industriarbetarlönerna fryses så är risken stor att hela LO-kollektivets löner bromsas.
Samarbetet med Miljöpartiet är komplicerat av den enkla anledningen att vi och de tycker så oerhört olika. Miljöpartiet står inte upp för facket och de är kritiska till tillväxten , säger Wille Birksten på IF Metall.

IF Metall, Pappers, Seko och Byggnads betraktar låga elpriser som en garant för framtida löneutveckling. Om elpriserna stiger som en följd av att kärnkraften avvecklas försvinner arbetsgivarnas vinstmarginaler varpå industriarbetarnas förhandlingsutrymme äts upp.

Om samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet är komplicerat för Socialdemokraterna så är det direkt problematiskt för LO. Ute på arbetsplatserna har partiet och facket en gammal tradition av att motarbeta kommunister. Vänsterpartiets krav på statligt ägande och höga bolagsskatter betraktas som ett direkt hot mot privata arbetstillfällen i tillverkningsindustrin. Samtidigt är Miljöpartiets kombination av progressiv energipolitik och liberal syn på arbetsrätten svårsmält för många LO-medlemmar. Byggnads förbundsordförande Hans Tilly uttrycker sig diplomatiskt när han ger sin syn på det rödgröna samarbetet.

Vi är för tillväxt, våra medlemmars jobb är beroende av tillväxt. Det är klart att det finns åsiktsskillnader mellan LO och samarbetspartierna, men det rödgröna samarbetet måste fortsätta så länge den borgerliga alliansen håller ihop.

Och här blottar sig socialdemokratins verkliga dilemma just nu. Partiet har gått in i samarbetet av taktiskt defensiva skäl, det är en strategisk reaktion på de fyra borgerliga partiernas täta samarbete.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.