Chatta med CSR-experten

Chatt med CSR-experten

Läs chatten med VA:s CSR-expert Per Grankvist. Här svarar han på frågor om hur företag vinner på att ta socialt ansvar och vad man kan görs som konsument för att sätta press på företagen.

Nathalie: Att CSR är och har varit på tapeten i det svenska näringslivet ett tag är ingen nyhet. Men hur mycket reellt CSR-arbete finns det egentligen i de svenska företagen? Sammanfattat: är det lika mycket verkstad som prat?
Per Grankvist: Generellt sett är de svenska företagen bättre än de tror på att jobba med frågorna, men sämre än de tror att kommunicera dem och det är därför vi inte hör så mycket. En annan orsak kan vara att många inte tänker på att saker de gör för att spara energi, se till att de anställda mår bra eller se till att det inte är några farliga ämnen i deras produkter är aktiviteter som kan klassas som CSR, eller hållbarhetsaktiviteter. Lägg sedan till att vi har bra lagstiftning i Sverige så blir resultatet att svenskt näringsliv som helhet har en hög lägstanivå, jämfört med andra länder, men att vi saknar bolag som driver agendan framåt som exempelvis Marks&Spencer, Nike, Coca-Cola, Walmart och några till.
 

Supermike: Varför ska företag hålla på CSR egentligen? Kan man verkligen tjäna något på det? Har du några konkreta exempel på att det lönar sig?
Per Grankvist: På VAs nya systertidning CSR i Praktiken.se (www.csripraktiken.se) har vi över 1000 artiklar med exempel. I högerspalten hittar du ett tjugotal branscher och vad som är gjort i respektive bransch. Du kan också söka dig fram till exempel. Om du är intresserad av att fördjupa dig i de ekonomiska teorierna är du välkommen att läsa min bok "CSR i praktiken" (Liber) i ämnet. Om du vill snåla lite laddar du ner ett gratis (och fylligt) utdrag på www.csripraktikenboken.se
 

Undrande: Hur vanligt är det att företagen utnyttjar CSR för marknadsföringssyfte? Och kan man räkna på vad företagen tjänar på CSR?
Per Grankvist: Om man ser CSR som att använda resurser på ett så smart sätt som möjligt, oavsett om det är råvaror, människor, energi, är det enkelt att räkna på det och räkna hem hur mycket man sparat eller tjänat extra på det. Och om man då talar om att man sparat pengar/tjänat pengar på detta ser jag inga problem i det. Så länge man också kan visa vad man gjort så det inte bara blir flum om att "vi räddar miljön" eller "vi förbättrar villkoren för anställda i våra tillverkningsländer". De måste kunna visa hur, för att det ska vara trovärdigt
 

Ulla Skoglund: Jag tycker företag borde ta ett större socialt ansvar. Hur kan jag som konsument öka trycket på företagen?
Per Grankvist: Genom att köpa produkter från de företag du tycker gör rätt, och sluta köpa saker från de företag du upplever gör del. Det är det absolut största och enklaste vi kan göra som konsumenter, och något vi ska göra. Tycker du om tanken på att svenska landskap ska vara öppna? Köp ekologisk mjölk. Tycker du kaffeodlarna ska ha rättvist betalt? Köp Fairtrade-certifierat kaffe. Tycker du oljebolagen verkar ondskefulla - sluta köra bil tankad med bensin.
 

Barbro: Hej Per! Hur vet man när ett företag har ett genuint samhällsengagemang och när det bara är en PR-aktivitet. Finns det något "lackmus-test" man göra?
Per Grankvist: Leta efter bevisen för att det de säger stämmer! De företag som i svepande ordalag pratar om hur miljövänliga de är, men inte nämner några exempel på vad de gjort för att minska sin miljöpåverkan, och vilka resultat de givet, mörkar det förmodligen för att aktiviteterna inte givit några resultat eller för att de inte följt upp det. Gå på magkänslan - verkar det som att något är lurt är det förmodligen det. Däremot har jag mött få bolag som är "onda", men en hel del som är aningslösa.
 

Anonym: Bryr sig näringslivet verkligen om det här på riktigt? Är det inte bara ytlig fernisssa för att framstå som goda och kunna tjäna ännu mer pengar?
Per Grankvist: Ja och nej och ja. :-) Om man ser det som ett sätt att använda resurser smartare (och därmed spara pengar) är det något näringslivet är väldigt intresserade av. Det är klart att en del företag ägnar sig åt att polera sin fasad men kunder är nuförtiden så pass välorienterade att de ser igenom det. Och då tjänar de inga pengar. För övrigt - vill inte alla bolag tjäna så mycket pengar som möjligt? Är inte det hela idén? :-)
 

Annsofi: Om man har ett företag som ska ha en så kallad etisk profil, vem kontrollerar att det faktiskt stämmer? och vem sätter upp lagar och regler för detta? Är det företaget själva som bestämmer vad de tycker är etiskt?
Per Grankvist: Det är ingen som kontrollerar det, så vida inte de har Krav-märkta eller Fairtrade-certifierade produkter (eller andra märkningar som också har kontrollinstanser.) Den enklaste regeln för att kolla är: sök efter bevis och resultat. Om de kallar sig etiska, vilka bevis anger de för att det är så och vilka resultat har det fått. Att bara ha en uppförandekod (bevis) räcker inte om man inte samtidigt kan visa vad det givit.
 

Mats Larsson: Varför ska företag ha ett "samvete", de ska väl bara tjäna pengar så får politikerna rädda världen!?
Per Grankvist: Jag försöker undvika att göra en moralfråga av CSR och hållbarhet eftersom det lätt gör att det blir låsningar i resonemanget. Istället bör vi fråga oss vad som är smart och vad som är dumt? Tror vi att företag kan klara sig på lång sikt om ignorerar sin omvärld eller skapar produkter som påverkar omvärlden negativt? Jag tror att det är en dum strategi och dessutom något som marknaden straffar när konsumenterna söker sig till företag som påverkar omvärlden positivt. Politik är en långsam process - företagande är mycket snabbare. När Walmart bestämde sig för att ställa krav på tvättmedelstillverkarna att radikalt minska sina förpackningar och börja sälja mer koncentrerade tvättmedel protesterade tillverkarna och sa att det var omöjligt. Vi tvingar ingen, sa Walmart, men vi kommer ta bort de produkter som inte uppfyller våra mål från /våra/ butiker om sex månader. Ett halvår senare var det omöjliga möjligt och ett företag hade åstadkommit en förändring så snabb och radikal att det ofta saknar motstycke i politiken.
 

elise: Hej! Jag skulle gärna vilja arbeta med CSR på något företag men vad krävs det för utbildning? Finns det bra kurser att gå? //Elise
Per Grankvist: Det finns ett stort antal kurser och utbildningar - snart sagt varje lärosäte med självaktning har det. Min erfarenhet är dock att det inte räcker för att få ett jobb. Man måste kunna något annat också. Det verkar som om hållbarhetstänkandet kommer genomsyra hela näringslivet inom 5-10 år (eftersom det helt enkelt är smartare att spara än slösa resurser) och då räcker det inte med en CSR-utbildning. Företagen söker någon som är logistiker, med djup förståelse för hur hållbarhet påverkar det området, eller någon som är HR-person, med djup förståelse för hur hållbarhet påverkar just det området. Det är lite som att man inte bara kan gå en kvalitetsutbildning ISO 9000 och tro att man får jobb. Man måste ha något att koppla kvalitetstänkandet till. Om du redan jobbar, försök gå någon kurs med CSR-tema som är relevant för just ditt område. Sen kan du byta jobb och då blir du mer attraktiv för nästa arbetsgivare.
 

Lars: Hur ska man lyckas få börsföretag att tänka långsiktigt och inte bara på kvartalsrapporterna? Är socialt ansvarstagande ett steg i denna riktning?
Per Grankvist: För att kunna göra en ordentligt bedömma om ett bolag har en solid verksamhet måste man mäta dem inte bara på ekonomiskt ansvarstagande, men även på miljömässigt och socialt ansvarstagande, sk triple bottom line reporting. Annars kan man råka ut för att ett bolag har jättefina siffror ena kvartalet, men missa att orsaken beror på att de anställda jobbat jättemycket och därmed riskerar bränna ut sig, eller att man bedriver en verksamhet som är så miljöskadlig att den inte kommer finnas kvar på sikt. Det som kan se bra ut kan alltså vara en skräpaktie. Det kräver ökad transparens och det driver företag att redovisa mer än bara ekonomiska resultat. Timberland redovisar numera både ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat varje kvartal.
 

Per: Anser du att svenska företag gör tillräckligt inom CSR? Borde man inte döpa om CSR så att folk förstår vad det betyder, alltså ta ett svenskt ord eller förkortning istället?
Per Grankvist: Ang svenska företag - se tidigare fråga. CSR är ett värdelöst ord som bara skapar förvirring. Vi tror att det betyder Corporate Social Responsibility medan det egeneltigen ska förstår som Corporate Societal Responsivility, dvs ett bredare begrepp. Jag föreslår alltid att man ska undvika förkortningar som ens föräldrar inte förstår. Dessutom är "hållbarhet" ett begrepp som vilar på en trygg akademisk och vetenskaplig grund, något som CSR inte är i närheten av att göra. (Sen är CSR ett mer känt, och mera trendigt begrepp och det rä därför som vår tidning heter det, även om vi alltså tycker begreppet är kass. :-) )
 

Lotta: Om jag vill vara säker på att mina pensionspengar hamnar i fonder med etisk inriktning och inte innehåller oljebolag etc. Hur gör jag? Det känns som en omöjlig uppgift.
Per Grankvist: Inte alls! De flesta fondbolag erbjuder sk. etiska fonder som utesluter vissa bolag, ex tobak, vapen, olja osv. Olika företag har olika definitioner så bästa sättet är att fråga. Tre bra bolag att börja med är SPP, KPA och GodFond.
 

Örjan Jansson: Hur ligger svenska företag till i den här frågan, är vi bättre eller sämre än omvärlden?
Per Grankvist: Örjan, se mitt svar på en fråga för en liten stund sedan
 

Pernilla Magnus: Hej Per, jag undrar om det finns något liknande Good Guide eller Skin deep som täcker den svenska eller skandinaviska marknaden?
Per Grankvist: Nja. En nystartad sajt för medvetna konsumenter är Caresumers - www.caresumers.se/ och den tycker jag verkar lovande. Om du är ute efter oberoende tester har Naturskyddsföreningen en bra guide om hur man handlar mera medvetet - snf.se och den finns det också En lagom dos grönt som testar gröna produkter och tjänster enlagomdosgront.se
 

Lina: Hur gör man på bästa sätt för att komma igång med CSR på sitt företag? Gemensamt för de flesta chefer i medelstora företag är nog att man tycker det låter bra och vill vara med på tåget men det får inte kosta pengar. Vad kan man lova i en uppförandekod utan att det bara blir ett fint papper utan substans?
Per Grankvist: Det bästa sättet att börja är att släcka ljuset. ;-) Se över vilken onödig energianvändning du har på företaget och du kan börja spara pengar. För pengarna du sparat kan du säkerställa att all el är förnyelsebar och vips har du minskat er miljöpåverkan väsentligt. Samtidigt har du visat att det ligger pengar i att minska på resursslöseri (som ju hållbarhet och CSR) handlar om. När det gäller leverantörer är det svårare att börja, men en bra tumregel är att skriva en policy och sedan låta mamma läsa den. Om hon förstår den, är den solid. Krångligt språk, en massa om, men och "i den mån det är möjligt" ger ingen trovärdighet. Och om du kör fast - kopiera Serveras folder om deras ansvar - den är jättebra. servera.se
 

Undrande VD: Hur motiverar jag bäst långsiktig avkastning (socialt ansvarstagande) till förmån för kortsiktig sådan för styrelsen och aktieägarna?
Per Grankvist: Om man inte tänker långsiktigt blir man inte långvarig. Vi ser redan nu hur intresset för hållbara produkter och tjänster ökar över hela världen, i alla branscher. De bolag som inte anpassar sig efter kundernas önskemål och behov kommer att dö, i enlighet med fundamental marknadsteori. För en lite mer djupgående argumentation, ladda hem ett gratis utdrag ur www.csripraktikenboken.se (i slutet av veckan släpps dessutom ett nyskrivet efterord med mer info om konsumenttrender)
 

Mats: Många stora börsnoterade företag har jobbat med CSR i många år. När kommer CSR att böi viktigt för de mindre företagen?
Per Grankvist: Det händer nu. Småföretagen har en fördel i att det är naturligt för dem att snåla med småsaker, oavsett om det är energi eller råvaror eller att se till att de anställda inte sliter ut sig. De har bara inte kallat det CSR, men för sunt förnuft.
 

Magdalena: Hur arbetar ni på CSR i Praktiken med socialt ansvarstagande?
Per Grankvist: Se här: http://www.csripraktiken.se/om/vart-ansvar/
 

Cripplerion: Varför har företag socialt "ansvar"? Varför ska det ta på sig ett sådant ansvar?
Per Grankvist: Av rent kapitalistiska skäl - konsumenter köper hellre produkter från företag de tycker gör bra saker, anställda jobbar hellre på sådana företag, och fler är intresserade av att samarbeta med sådana bolag, än de som inte tar ansvar.
 

Henrik: Jag har 100.000 över,jag vill satsa i någorlunda säkra papper, obligationer eller ?
Per Grankvist: Det låter som en fråga för en placeringsexpert, snarare än för mig, så svaret blir: prata med din bankman. Men glöm inte poängtera att du vill placera dem i sk. etiska fonder (se tidigare fråga).
 

Connie: CSR låter fint och så i företagens redovisningar. Men hur kan man kontrollera att de håller vad de lovar?
Per Grankvist: Be dem ge exempel på vad de gjort och vilka effekter de fått. Den enkla frågan kan få den glansigaste av informationsbubblor att spricka.
 

Tobias: Om det nu är så lukrativt att ta socialt ansvar för sina affärer, hur kommer det sig att inte fler gör det då?
Per Grankvist: CSR har kommit att stå för enbart socialt ansvarstagande och i en svensk kontext ses det som suspekt att företag tar ett ansvar som vi förväntat oss att staten ska ta. Därmed blir hela diskussionen moralisk och politisk och kommer ingenstans. Om vi kan få fler att inse att det egentligen handlar om att använda våra resurser på ett smartare sätt, då löser vi upp de mentala knutarna.
 

Mats: Den nya ISO-standarden för CSR ISO26000 kommer, såvitt jag förstår, inte att kunna certifieras. Vet du något om detta?
Per Grankvist: Så har jag också förstått det. I Sverige älskar vi ju standards och det leder lätt till en övertro på vad de kan göra för företagen. Att ha en standard ger koll på att man gör saker rätt men inte att man gör rätt saker. Jag är mycket tveksam till hur standardinstitutet och revisionsbolagen driver frågan i Sverige eftersom jag inte ser att dessa standards leder till ökad konkurrenskraft för företagen på lång sikt, endast minskad riskminimering (vilket naturligtvis också är viktigt, men då borde det också presenteras så). ISO 26000 är inte den heliga graal som det utmålas som. Den heliga graalen är sunt förnuft: att använda våra resurser på ett smartare sätt.
 

Cripplerion: Är inte CSR något av en socialistpåhitt?
Per Grankvist: Nej, ett kapitalistpåhitt. Det får företag att tjäna mer pengar, inte mindre, om de görs rätt.
 

Mats: Vad är affärsnyttan med CSR?
Per Grankvist: Ditt företag blir lönsammare, attraktivare och konkurrenskraftigare om du inte slösar med resurser utan istället försöker bedriva din verksamhet på ett så smart sätt som möjligt.
 

Tove: Varför behövs CSR i Praktiken? Borde inte marknadskrafterna själva klara av att fatta att det är ett vinnande koncept utan att någon skriver dem på näsan? Eller är det bara green washing alltsammans och bara PR.
Per Grankvist: Vi har valt att lyfta fram goda exempel, inte peka finger. Vi upplever att många har lättare att ta till sig exempel på vad andra gjort om de får de förklarat för sig, snarare än att bara se en modell. Genom att skriva om det hoppas vi inspirera andra, visa på de goda exemplen. Vår ambition är att ge analys och opinion, men inte opinion utan analys. Det innebär att du aldrig kommer höra oss säga att något ett bolag gjort är dåligt utan att vi tydligt förklarar vilken analys som ligger bakom den typen av åsikt. På så sätt hoppas vi hela tiden kunna bidra till att våra läsare lär sig lite mer, får lite bredare perspektiv och därigenom kan tjäna lite mer pengar.
 

Anton: Vilket är Sveriges mest ansvarstagande företag? Och vad har de vunnit på det?
Per Grankvist: Det finns flera fina exempel i Sverige. Ikea är ett av mina favoritexempel. För dem är det här inte något nytt - de har ju alltid snålat på allt och att någon nu kallar resurssnålhet för hållbarhet och CSR förändrar inte det. Scandic är ett lysande exempel där hållbarhet genomsyrar allt och där de också fått en massa nya kunder tack vare detta (som funktionshindrad är det självklart att bo på det hotell som är bäst på att tillgodose deras behov). Max Hamburgare är duktiga både på att ha en klimatneutral verksamhet och för att de aktivt jobbat med att anställa människor med psykiska funktionshinder. På csripraktiken.se hittar du fördjupningar av historierna - sök på respektive företagsnamn.
 

Mats: Jag har hört talas om begreppet RSC Responsible Supply Chains. Är detta kopplat till CSR på något sätt?
Per Grankvist: Det vimlar av nya begrepp. Av någon anledning har vi ett behov av att ständigt uppfinna nya trebokstavskombinationer. :-) (Även CSR är ett dåligt begrepp, "hållbarhet" är bättre - se tidigare svar). Strunta i det begreppet och kalla det för att ha leverantörskedjor som lever upp till ett antal etiska krav ni definierat.
 

Mats: Är sponsring av en lokal idrottsförening CSR?
Per Grankvist: Nja. Filantropi är per definition inte något som är ansvarstagande ur ett företagsperspektiv eftersom det bara handlar om att ge bort pengar. Sponsring av en lokal idrottsförening kan dock vara socialt ansvarstagande i de samhällen där man finns om man samtidigt ser att föreningen löser några av de problem som finns där och att det då kommer samhället till godo. Kanske gör det att fler unga stannar på orten och att man kan rekrytera bland dem? Kanske bidrar det till att de anställda är friskare? I så fall är det CSR - i annat fall är det bara snällt.
 

Mats: Om du skulle motivera ett litet eller medelstort företag att börja med CSR, vilket är det starkaste argumentet?
Per Grankvist: Att de kan bli mer lönsamma. Punkt. (Se tidigare resonemang )
 

JP: Hej Per! Hur ser du på dilemmat att vi av många hållbarhetsskäl måste röra oss mot lokalt ekologiskt producerade säsongsanpassade livsmedel och att dagens logistiska infrastruktur är uppbyggd för centraliserad och i många fall internationell distribution.
Per Grankvist: Jag ser det som just ett logistikproblem. I helgen träffade jag en organisation som heter Fork and Shovel i San Francisco. http://www.forkandshovel.com/ De jobbar med att knyta samman lokala kockar med lokala bönder för att på så sätt göra det möjligt att köpa mer produkter mer lokalt. Drivkraften för många restauranger är dessutom att minska kostnaderna, något de kan göra om de kan skära bort några onödiga mellanled och dessutom utgår från de produkter som är i säsong, då de är billigast. Ett inspirerande exempel är lyxkrogen Pontus! i Stockholm som vi skrev om innan sommaren: http://www.csripraktiken.se/2010/05/27/battre-mat-och-billigare-sopor-pa-restaurang-pontus/ och detta är ett tänkande som även börjar synas i livsmedelskedjorna.
 

Mats: När du svarar på frågan om nyttan med CSR så tycker jag att det mest handlar om energibesparing och effektivisering. Men CSR är väl mer än så. Det handlar ju om ett ansvarstagande och ett samhällsansvar i stort. Eller?
Per Grankvist: Helt riktigt. Det blir lätt att man bara ser till miljöaspekten eftersom den är enklast för många att snabbt se vinningen med. Men hållbarhet inkluderar även social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och man får inte glömma bort dem. Socialt hållbarhet kan handla om att se till att man har anställda vars mångfald speglar kundernas för att på så sätt kunna ge dem bättre service. Här är ett bra exempel från SEB. http://www.csripraktiken.se/2010/03/05/hos-seb-ar-mangfald-inte-en-mangfaldsfraga-men-en-servicefraga/
 

kakao: Kan det inte vara så att certifieringar och system låser in företag i tredje världen i en produktion som helt enkelt blir för dyr på lång sikt. Att sälja på en priskonkurrerande världsmarknad måste väl vara attraktivare än att sälja till svenska kyrkkaffen? Är det inte nykolonialism?
Per Grankvist: Det korta svaret är nej. Certifierade produkter garanterar en miniminivå som odlarna får för sitt kaffe, sina bananer eller sitt te och de ger dem en trygghet som de annars inte hade fått. Dessutom bidrar certifieringarna till en bättre levnadsmiljö (eftersom de strävar mot en ekologisk produktion utan ex. de besprutningsgifter som annars är så vanlig) och bättre samhällen (en del av priset vi betalar går tillbaka till samhället odlaren är verksam i). För mer information - kolla in fairtrade.se (Transparens: Jag sitter i styrelsen för Fairtrade i Sverige).
 

Sara B: Hej! Jag har examen i marknadsföring & MR. Har du några tips på bra kurser eller litteratur när det gäller kunskap kring CSR, för att kunna arbeta med dessa frågor på företag. Som jag förstått det har du själv skrivit två böcker, behandlar båda CSR?
Per Grankvist: Hej Sara, min erfarenhet efter att ha jobbat med flera svenska bolag i ämnet är att de söker efter människor som har /idéer/ om hur hållbarhet påverkar verksamheten, inte som "bara" har utbildning i hållbarhet. Om du kontaktar ett företag du vill jobba på och säger att "hej, jag tror att er verksamhet påverkas på det här sättet, för det har jag sett att er konkurrent Y, Z och Q påverkats, men jag ser inte att ni gjort något i den riktningen." så ökar chansen att du kommer på intervju. Exempel är oerhört kraftfulla för att visa att man förstått vad det handlar om, även om exemplen inte är dina egna, eftersom du signalerar att du har omvärldskoll. Om du har helt fel så gör det faktiskt inte så mycket, så länge du har fel på ett intressant sätt. För du visar att du tänkt. Jag har bara skrivit en bok om CSR, "CSR i praktiken" (Liber) men i slutet av veckan släpps ett nyskrivet efterord till boken. Både det och ett längre uttdrag ur boken kommer att gå att ladda ner på www.csripraktikenboken.se
 

Cecilia: Om man vill jobba med CSR-frågor, t ex att starta upp CSR-arbete på ett företag, vad skulle du rekommendera för utbildning?
Per Grankvist: Jag skulle rekommendera att läsa några bra böcker i ämnet och sedan börja testa lite på företaget istället. Genomför några små förändringar som snabbt bidrar till att man sparar pengar och du kommer få ledningen med dig på att fortsätta göra mer.
 

Mats: Kan du förklara på ett så enkelt som möjligt men ändå heltäckande sätt vad CSR står för. Jag tycker att begreppet är "luddigt" och lite svårt att greppa.
Per Grankvist: CSR handlar om företagens ansvarstagande i samhället. Ett bättre begrepp är hållbarhet och inkluderar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. De tre hänger ihop - det innebär att det inte bara räcker att vara snäll, man måste tjäna pengar också. Men det innebär också något som är allt mer sant; för att kunna tjäna pengar måste man ta socialt och miljömässigt ansvar. Företag finns för att leverera de produkter och tjänster kunderna vill ha. Och kunderna vill i allt högre utsträckning har produkter och tjänster där ansvarstagandet är inbyggt. Inget ansvarstagande, inga pengar, alltså.
 

Kakao: Men vad händer då när efterfrågan på "märkta" varor försvinner - exempelvis när folk handlar billigare i kristid, eller andra pressar priserna så mycket att prisskillnaderna blir för stora? Är inte då dessa bönder lika utsatta som de som skyddats av tidigare stöd som importavgifter och så vidare? Och varför är kvalitet inte ett av kraven man ställer på dessa bönder? Så de kan sälja dyrare av egen kraft?
Per Grankvist: Faktum är att folk inte handlar mindre certifierade produkter i kristid. (se här: http://www.fairtrade.se/cldoc/news/932.htm) Bönder med certifierade produkter har produkter som är mer eftertraktade och därigenom kan ge dem premiumprissättning. När det gäller om kvalitet ingår eller inte får jag hänvisa till respektive märkning.
 Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant