Forskare som vågar kliva fram

Forskare som vågar kliva fram

Nästa vecka delar Veckans Affärer ut priset "Årets sociala kapitalist". Johan Rockström och Carl Folke, professorer vid Stockholm Environment Institute är nominerade i kategorin personlig insats.

Som forskare måste jag balansera mediernas förenkling, politiska kompromisser och den konservativa vetenskapen. Att kommunicera vetenskap är viktigt, alltför få forskare kliver fram , säger Johan Rockström.

Han är det senaste årets forskarstjärna som lyckas presentera miljö- och hållbarhetsfrågornas komplexitet sakligt och enkelt utan att kompromissa med budskapet.

Det är naivt att tro att de globala miljöproblemen löser sig av sig själv. Det krävs politiskt ledarskap. Just nu är det ett moment 22 där näringslivet sitter på staketet och väntar på politiska beslut, medan politiker underskattar näringslivets vilja och kapacitet till förändring.

Johan Rockström är chef på miljöforskningsinstitutet Stockholm Environment Institute där Carl Folke är forskningschef. 2006 blev Johan Rockström också chef för Stockholm Resilience Centre, ett tvärvetenskapligt centrum vid Stockholms Universitet som forskar kring kopplingarna mellan sociala och ekologiska system för välfärd och utveckling. Han har sett miljöfrågan gå från en marginaliserad företeelse till ett globalt upprop för klimatet till att i dag vara en fråga som vänder upp och ner på hela vårt sätt att tänka.

Klimatfrågan är trampolinen som släpar med sig andra miljöfrågor och frågor som behovet av alternativa tillväxtmodeller och andra sätt att mäta tillväxt än BNP. Ett arbete som pågår men, enligt Johan Rockström, går alltför sakta.

Det handlar delvis om att sätta ett ekonomiskt värde på våra gemensamma resurser. I dag subventioneras vår livsstil av planetens naturkapital som vi tar från kommande generationer. Det är oerhört spännande, att vi nu på allvar börjar ifrågasätta hela BNP-begreppet."

Erika Augustinsson


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.