VA Kvinna räknar ned

"Genusutbildning borde vara självklart"

Sarah McPhee är vd för SPP. Hon är med på listan över näringslivets mäktigaste kvinnor. Läs hennes tankar om hur man bör förbättra jämställdheten i näringslivet.

Vad har blivit bättre då det gäller jämställdheten i näringslivet under din karriär?

Det är idag mycket mer naturligt att en kvinna gör karriär och blir chef, även om vi till antalet fortfarande inte är tillräckligt många.

Jag tycker också att kvinnor i större utsträckning nu är betraktade som enskilda individer och inte som en grupp. Omgivningarna erkänner att kvinnliga och manliga egenskaper faktiskt kan förekomma hos bägge könen.

Det finns numera knappast något yrke som kvinnor, eller män för den delen, inte kan sträva efter på grund av kön.


Vad kan göras mer för att förbättra den?

För det första är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare verkar för att alla arbetsplatser inte tolererar några former av diskriminering, att vi fortsätter att föra en öppen dialog om manligt och kvinnligt. Ibland känns det som om vi lurar oss själva och tror att det jobbet redan är gjort. Det är inte sant.

Dessutom borde genusutbildning vara självklart för varje företag.

En annan sak är att unga kvinnor behöver stöd i att lära sig på vilket sätt en mansdominerad arbetsplats fungerar och förstå varför den styrs på ett visst sätt samt vad som förväntas av henne som medarbetare.

Det gäller att ägarna sätter fortsatt press på börsbolagen att befordra kvinnliga chefer och tillsätta kvinnliga VD:ar. Det är ett långsiktigt arbete som kräver mycket arbete redan när de kvinnliga kandidaterna anländer till företaget.


Vilka är dina bästa karriärråd till kvinnor?

Det är i så fall framförallt fyra råd.

1) Förstå ditt företags affär och var säker på att du i första hand främjar den. Inte "karriären".

2) Att alla som arbetar i din omgivning på egen hand får briljera, män som kvinnor.

3) Se till att du är öppen och utvilad på jobbet. Då vill också andra arbeta med dig.

4) Engagera dig i saker utanför ditt arbete och lär känna olika personer i andra branscher eller företag.

VA.se

Relaterade artiklar