Arbetskraftsinvandring

Nytt regelverk kring arbetskraftsinvandring har förenklat

Trots ett bistert näringslivsklimat under 2008 så ökade antalet ärenden hos migrationsverket. Detta på grund av ett reformerat regelverk gällande arbetskraftsinvandring. Migrationsärenden har ökat 30 procent sedan reformen.

För drygt ett år sedan trädde en reform gällande arbetskraftsinvandring i kraft. Den ändrade reglerna för hur det går till när utlänningar söker jobb och uppehållstillstånd i Sverige.

På årsdagen för reformen, den 15 december, höll Tobias Billström presskonferens i Rosenbad. Han presenterade då en rapport från Migrationsverket som sammanfattade det första året med de nya arbetstillståndsreglerna.

Reformen har gett Sverige ett av de mest flexibla regelverken för arbetskraftsinvandring i hela världen. Reglerna möjliggör för varje enskilt företag och varje enskild arbetsgivare att hitta den personal, oavsett utbildningsnivå, som de behöver oavsett var i världen personen är bosatt , sa migrationsministern.

Enligt Tobias Billström är det den största reformen på 30 år inom svensk invandringspolitik.
Den arbetsmarknadsprövning som arbetsförmedlingen tidigare gjorde slopades i samband med att reformen trädde i kraft.

Behovet av utländsk arbetskraft lämnas nu till arbetsgivarna att göra. Förutsättningen är att de erbjuder avtalsmässiga villkor och att omfattningen av arbetet är tillräckligt så att arbetstagaren kan försörja sig.

Tidigare var det främst två grupper som kom till Sverige, dels medarbetare som bytte plats inom internationella koncerner, dels personer inom bristyrken , säger Christina Werner, verksamhetschef på migrationsverket.

Enligt Migrationsverkets rapport har antalet arbetsmarknadsärenden stigit 30 procent i år jämfört med i fjol, trots rådande konjunktur. Och för företag som letar utländsk kompetens har det blivit betydligt lättare att anställa. Något som mjukvarubolaget Tacton tagit fasta på.

Vi är ett relativt litet bolag och kan inte ha dotterbolag överallt, vi behöver specialister på huvudkontoret som kan språken och kulturerna i de länder vi verkar , säger Christer Wallberg, vd på Tacton.

Christer Wallberg åkte tillsammans med bland andra migrationsministern till Indien i början av november 2008 för att besöka företag, universitet och parlamentariker. Enligt honom har reformen avsevärt förenklat processen med att rekrytera från tredje land.

Läs vidare på nästa sida om varför det var så svårt att rekrytera >>>


Vår utmaning när vi skulle rekrytera från olika länder var att processen var ohyggligt krånglig. För att rekrytera någon från Indien vi var tvungna att bevisa att en sådan person inte fanns i Europa. Det tog så lång tid att vi inte hann få arbetstillstånd innan de hittat andra jobb. Vi gick bet på varje rekrytering vi försökte göra utanför EU , säger Christer Wallberg.

En ytterligare dimension av reformen är att vi kan rekrytera direkt från högskolor som tekniska och Chalmers. Tidigare var de tvungna att åka tillbaka till hemlandet för att få tillstånd .

Snabbheten i den byråkratiska processen är något som betonas av Migrationsverket.

Från det att en ansökan lämnas in till en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat, i exempelvis Indien, så har du i snitt ett beslut inom 35 dagar, under förutsättning att allt är korrekt. Om fler använde sig av elektronisk ansökan skulle den tiden kunna minskas ytterligare , säger Christina Werner.

Rapporten visar vilka yrkeskategorier de flesta invandrarna är verksamma inom. De flesta arbetar inom medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske med 7260 beviljade arbetstillstånd. I den kategorin torde de flesta vara säsongsarbetande bärplockare. På andra plats finns dataspecialister , med 2086 utgivna tillstånd.

Reformen utformades i en tid av stark högkonjunktur och kom att träda i kraft när ekonomin gått in i lågkonjunktur. På Migrationsverket menar man dock att Sverige med reformen står väl rustade att konkurrera om arbetskraften när konjunkturen återigen vänt upp.

I hela Europa har vi jättestora pensionsavgångar, både vi och övriga länder kommer att behöva arbetskraftsinvandring. De flesta andra länder i Europa har i nuläget system där bara den högutbildade arbetskraften har möjlighet att få arbetstillstånd. Men vi kommer att behöva arbetskraft med olika utbildningsbakgrund för att kunna behålla välfärden framöver , säger Christina Werner.

Relaterade artiklar


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant