Slutstrid om Carnegie

Striden om Carnegie är långtifrån över. 7 000 aktieägare rasar mot ledningens gräddfil in i det nya bolaget. Och Riksrevisionen inleder en fullskalig granskning av Riksgäldens agerande, kan VA avslöja.

Ägandet efter ägarspridningen

CARNEGIE INVESTMENTBANK
Altor:
49 %,
Bure:
26 %
Nyckelpersoner på Carnegie: 25 %


MAX MATTHIESSEN

50-tal nyckelpersoner: 50 %
Altor: 32,5 %
Bure: 17,5 %

I fredags var Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren uppkallad till Riksrevisionen. På bordet låg den 19-sidiga förstudie som Hamilton Advokatbyrå hade gjort i våras på uppdrag av Riksrevisionen. I den uppmanades Riksgälden att ta ge sin syn på ett antal detaljerade sakfrågor gällande Carnegie-övertagandet.

Under mötet i Riksrevisionens lokaler på Nybrogatan i centrala Stockholm var det en synbart förbannad riksgäldsdirektör som kritiserade den myndighet som har i uppgift att granska staten.
Ni får inte granska en pågående process , sa han på mötet och tillade:
Framöver ska all kontakt med Riksgälden rörande Carnegie gå genom mig.

Men enligt uppgifter till Veckans Affärer har Riksrevisionen beslutat att gå vidare och inom kort kommer man att inleda en fullskalig granskning av staten och Riksgälden agerande när pensionsmäklaren Max Matthiessen och Carnegie investmentbank förstatligades i november 2008.

I dag, drygt nio månader efter riksgäldsdirektören famösa uttalande, Det är jag som äger Carnegie , när han inte blev insläppt på banken under de dramatiska timmarna när Riksgälden tog över Carnegie, har fallet utvecklat sig till en rättsstrid med alla tänkbara parter inblandade: staten, myndigheter, granskare, advokater, riskkapitalbolag och småsparare. Som i alla stora strider finns det många, stora förlorare. Dit hör pensionsmäklaren Max Matthiessens delägare som efter att ha sålt sitt livsverk till Carnegie med betalning i aktier, blev inlåsta i sitt ägande och fick följa banken i diket. Även Carnegie-anställda som satsat sin pension i aktien är stora förlorare. Dessutom ett antal chefer som fick bära hundhuvudet och medialt personifiera en felande företagskultur, trots att advokat Lars Edlund konstaterande i ansvarsgranskningen från i våras: Enligt min mening går det inte att peka på en enda avgörande faktor som orsak, utan det handlar om ett antal samverkande omständigheter.

Men den största gruppen förlorare är utan tvekan 7 000 småsparare som hade investerat i Carnegies aktie och som i dag knappt har något kvar.

Nu kan VA avslöja att de gamla cheferna, de anställda och Max Matthiessens grundare fått en gräddfil tillbaka till ägande i Carnegie. En investering som de 7 000 småspararna helt går miste om.

Carnegie har redan utvecklats till god affär för investmentbolaget Bure och riskkapitalbolaget Altor, som slutförde förvärvet av banken från Riksgälden i maj 2009 för 1,65 miljarder kronor plus tilläggsköpeskilling.

Räknat på hur konkurrerande finansbolags aktiekurs utvecklats senaste månaderna har köparbolagen Altor och Bure redan gjort en orealiserad värdeökning på 3 4 miljarder kronor. I Bures delårsrapport från i måndags var det uppenbart att Carnegie köpts till ett vrakpris: det bokförda värdet understiger tillgångarna med 200 miljoner kronor, vilket gjorde att Bure kunde göra en uppskrivning som höjde vinsten med just 200 miljoner kronor i halvårsrapporten. Det är en mycket sällsynt åtgärd eftersom bolag normalt säljs till ett pris som överstiger tillgångarna i balansräkningen och därmed medför en goodwill. I fallet Bure-Carnegie är situationen än mer uppseendeväckande eftersom Riksgälden har gått igenom bolaget under sin tid som ägare och marknadsvärderat såväl tillgångar och skulder.

För att säkra sin investering bjuds nu ledningen och de gamla ägarna i Max Matthiessen att bli delägare i det nya Carnegie. I Bures rapport framgår det att 25 procent av investmentbanken erbjuds.

Enligt Andreas Koch, informationschef på Carnegie investmentbank, avslutas diskussionen om delägarskap i en snar framtid.
Det ska komma på plats under hösten, och vi kommer att kommunicera det löpande. Just nu är ledningen involverad i en intern processoch därför kan vi ännu inte kommentera något externt , säger Andreas Koch.

Den tidigare ägaren, D Carnegie, är kritisk till underpriset som bolaget såldes för.
Det är respektlöst att låta ledningen köpa in sig när Riksgälden slumpat bort bolagen. Köparna, som gjort sin bästa affär, kan nu tillåta sig vara generösa mot de anställda. Detta är en kostnad som belastar de gamla aktieägarna , säger Ronald Bengtsson, vd för D Carnegie, den forna ägaren till Carnegie investmentbank och Max Matthiessen.

Varken Altor eller Bure vill kommentera avtalet som gjorts upp med Max Matthiessen eller som förhandlas fram med Carnegies ledning just nu.

Vi ser behovet av delägarskap i en del av våra portföljbolag. Carnegie är ett tjänsteföretag och där är vi beroende av ett antal nyckelpersoner. Det är en bra modell som passar oss , säger Bures vd Carl Backman.
Typiskt för riskkapitalägda bolag är att ledningen erbjuds att bli delägare i förvärvsbolaget. Detta gäller även Carnegie och Max Matthiessen , uppger Altors finansdirektör Jesper Eliasson.

Riksgälden vill inte kommentera Carnegieaffären, beskedet är att försäljningen nu är genomförd och därmed är utagerad.
Som du vet är den här typen av upplägg med bonus- och aktieprogram vanligt förekommande. I en rättsstat kan man inte förbjuda sånt , säger Marja Lång, Riksgäldens informationschef och riksgäldsdirektör Bo Lundgrens gatekeeper.

Men jag vet att ni krävde av köparna att de inte fick sälja vidare förvärven inom en viss tidsram.
Ja, det har du möjligen rätt i, men jag vet inte exakt vad avtalet medgav. Det är en lunta som är tio centimeter tjock , säger hon.

Anledningen till att Riksgälden vill pröva försäljningen i tingsrätten är enligt Marja Lång att man ska slå fast att försäljningen skedde som ägare och inte panthavare.
Om vi sålde som ägare har vi rätt att behålla övervärdena och då kommer det inte de gamla aktieägarna till del , säger hon.


Läs vidare på nästa sida, klicka nedan.Hos D Carnegie är uppfattningen att man skulle ha väntat att involvera fler rättsinstanser för att inte dra processen i långbänk.

Riksgälden må driva sin linje, men på andra sidan står 11 000 aktieägare som tror på motsatsen. Förstatligandet av pensionsmäklaren Max Matthiessen och Carnegie investmentbank är en rättsskandal, var uppfattningen hos många aktieägare som deltog på senaste extrastämman på Moderna museet i Stockholm.
Vi har startat en folkrörelse mot maktmissbruk , sa D Carnegies styrelseordförande Rolf Åbjörnsson på extrastämman i mitten på augusti.

Det märks också hos HQ Direct där D Carnegie-aktien fortfarande går att handla. När Riksgälden tog över bolagen blev 7 000 aktieägare drabbade, i dag har antalet ökat med mer än 50 procent och räknas till 11 000. Motivet kan det bara spekuleras kring, men många är inställda på strid och chansen att komma segrande ur den är inte försumbar, enligt Ronald Bengtsson.

Många spekulerar i att vi ska klara den här fajten med Riksgälden. Vad som är glädjande är att väldigt många människor hör av sig och ger sitt stöd, erbjuder sig att arbeta gratis och bidra med pengar , säger han.

D Carnegie har tidigare anmält ärendet till prövningsnämnden men processen tar makliga steg framåt då Riksgälden anmält sig självt till Stockholms tingsrätt och begärt att prövningsnämndens prövning ska vila.

Anledningen till att Riksgälden gör detta är obstruktion, de vill försinka oss. Vår ambition att ha en dialog har mötts med en extrem arrogans. De till och med tillrättavisar oss om hur vi ska uttrycka oss i diskussionen med dem , säger Ronald Bengtson.

Just nu arbetar D Carnegie med en inlaga för att bestrida Riksgäldens önskemål om att vilandeförklara processen. Ronald Bengtsson är mycket kritisk till Riksgäldens agerande.
De har inte för avsikt att kasta ljus över affären utan bara mörka och försena ärendet, de vet att vi befinner oss i en trängd ekonomisk situation , säger han.

Bolagets kassa har krympt i rasande fart och enligt kontrollbalansräkningen per den 24 juli finns endast 8,1 miljoner kronor, i början på 2009 var samma siffra nästan 60 miljoner kronor.

Ett sätt att skapa en krigskassa för rättegångskostnaderna är genom en villkorad nyemission där varje aktieägare föreslås bidra med tio öre per aktie. Om samtliga tecknar sig skulle det innebära 7 miljoner kronor i tillskott.

Enligt Ronald Bengtsson arbetas det parallellt med detta emissionsförslag, för att kunna möta en motpart som upplevs samagera mot D Carnegie.

Som exempel ger han försöket att få ut Riksrevisionens förstudie som skickas till Riksgälden och finansdepartementet.

Alla parterna har hemlighetsstämplat rapporten. Sedan har regeringen beslutat att inte lämna ut rapporten och det går inte överklaga regeringens beslut. Jag fick Mats Odells beslut med hans signatur under , säger Ronald Bengtsson, som blivit hänvisad till stödlagen som stiftades i samband med finanskrisen, där beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Regeringsrätten inte kan överklagas.

Man undrar hur det står till med rättssäkerheten. Här finns någonting som inte tål dagens ljus , säger han.

Nästa sida: Striderna i spåret av Carnegie-affären (klicka nedan)


Striderna i spåret 
av Carnegie-affären


Prövningsnämnden
D Carnegie begärt prövning i nämnden som instiftades 2008. Processen ligger i långbänk i väntan på tingsrätten.

Stockholms tingsrätt
Riksgälden begärde i slutet på juli en rättslig prövning om de agerat som ägare eller panthavare och samtidigt begärde att tvisten i prövningsnämnden förklaras vilande i väntan på tingsrättens beslut.

D Carnegie ska inom kort lämna in en inlaga som bestrider vilandeförklaringen av tvisten i prövningsnämnden.

Riksrevisionens rapport
Riksrevisionen förstudie om övertagandet av D Carnegies dotterbolag gjord av en advokatfirma uppmanar Riksgälden att besvara detaljerade sakfrågor.

D Carnegie har begärt ut rapporten från Riksrevisionen, Riksgälden och regeringen utan framgång. D Carnegies vd Ronald Bengtsson har försökt överklaga regeringens beslut, men med hänvisning till den p ga finanskrisen stiftade stödlagen finns det ingen möjlighet att överklaga beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Regeringsrätten.

Kritiseras. Nu undersöker Riksrevisionsverket om allt gick rätt till när Bo Lundgrens Riskgälden tog över Carnegie. Lars Epstein/scanpix

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST