VA Kvinna samarbetar med Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet

VA Kvinna samarbetar med Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet

Lena Ahlström, vd Akademien för det Uttrycksfulla Ledarskapet och Camilla Wagner, chef VA Kvinna

Som chef över VA Kvinna är jag oerhört stolt när jag berättar att vi inlett ett samarbete med Lena Ahlström. Hon är en auktoritet inom ledarskapsutbildning och att hon är rätt ute kan många namnkunniga företagsledare vittna om.

Så här säger Mari Svensson, inköpsdirektör, KappAhl AB: Jag har gjort en fantastisk utvecklande och mycket personlig inre och yttre resa hos Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet. Att jag som ledare alltid står på en scen har fått en helt ny, viktig innebörd för mig. Det är en unik kompetens som tränas upp. Den får människor nyfikna, intresserade och inspirerade.

Medlemmarna i nätverket VA Kvinna inbjuds att söka plats i en workshop med Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet. Under en ½ dag får du pröva på ett program och få feedback på hur du lyckas nå ut, nå fram och igenom med dina budskap. Åtta av alla som är med i workshopen kommer att få möjlighet att fortsätta i ett 7,5-dagarsprogram under hösten för endast 5000 kr (exkl, förtäring och moms). Den verkliga investeringen för just den här utbildningen, som normalt vänder sig till tunga beslutsfattare, är över 100000 kr. Läs mer om vad det innebär och hur du gör här.

Lena, varför väljer Akademin att samarbeta med VA Kvinna?
Jag har följt Veckans Affärers arbete för ett mer jämställt näringsliv i många år och jag tycker att det ni gör är väldigt viktigt. Särskilt uppskattar jag att ni nu i VA Kvinna synliggör kvinnors kompetens. Jag tror att vi på Akademin kan bidra här och vara en effektfull partner till VA Kvinna. Våra program syftar till att varje deltagare ska hitta sitt eget personliga uttryck och sin egen ledarstil.

Ledare som har förmågan till närvaro, angelägenhet och uttrycksfullhet blir intressanta och skapar handlingskraft i sin organisation. Jag tycker att dessa tre förmågor är nyckeln till de mest attraktiva arbetsplatserna och vi tränar på dem genom att hitta viljan till att vara genuint öppen, lyssnande och kontaktskapande. Till oss, i våra studior, kommer man inte för att vi handledare letar fel, utan för att helt enkelt göra fel och testa olika sätt att uttrycka sig, pröva hela sin potential, särskilt de förmågor man inte kände till. Det vill vi locka fram.

Ni har ju skådespelare som handledare för vissa moment i era program. Är det här en teaterutbildning?
Absolut inte. Tvärtom, det är en avancerad form av ledarutveckling för människor i alla slags befattningar. Men våra skådespelare är väldigt bra på att få deltagarna att våga gestalta sin vilja och känsla och att träna på kroppens och röstens uttryck. Scenspråket har synsätt och övningar som jag funnit vara mycket effektiva för alla som vill bli intressantare än åhörarnas egna tankar. Dvs. behålla medarbetares intresse i möten med enskilda människor eller stora grupper.

Varje liten grupp handleds av fyra personer, en ledarutvecklare/kommunikationstränaren som är huvudansvarig och arbetar tillsammans med tre skådespelare, scenframställning, rörelse och röst. Poängen är att varje moment bygger på föregående moment och reflektionerna syftar till att se hur insikterna kan användas i vardagen. Svårighetsgraden ökar successivt. Ju mer deltagarna vågar pröva sig själv ju mer får de tillbaka. Det kostar att stå på en scen och det gör ledaren hela tiden, i sin synlighet som känd person i organisationen. Programmet skall vara svettigt då vet jag att deltagaren har ansträngt sig. Det gillar jag.

Vad får du ut av samarbetet med VA Kvinna?
Jag har jobbat med ledarutveckling i 26 år och med det här konceptet sedan 2002. För varje grupp jag ser upplever jag hur energin växer när deltagarna kommer till insikt om vilken kraft de besitter och lyckan när de vågar plocka fram den. Det är en tillfredsställelse att se den utvecklingen. Genom samarbetet med VA Kvinna hoppas jag att fler kvinnor ska våga vara de storartade ledare de kan vara. Det vill jag och vår personal gärna bidra till. Vi har bestämt att kalla programmet Vinnande Ledarskap - VA Kvinna och Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet i samverkan.

Får alla vara med i era program?
Ja, vanligtvis. Men i samarbetet med VA Kvinna riktar vi oss till medlemmarna i nätverket. Vi vill i det här skedet framförallt nå kvinnor som idag har personalansvar. De måste vara öppna för förändringar och tillgängliga för intervjuer och uppföljning med Veckans Affärer och Akademin för att värdera vilka effekter och nytta de har av utbildningen. Men allt detta kommer att tydliggöras i avtal om ömsesidig respekt.

Hur ska man göra om man vill vara med på er workshop och därmed kanske komma med i det sponsrade programmet?
Maila till info@uttrycksfulla.se märk mejlet VA Kvinna, så skickar vi ansökningsblankett och information om vad du behöver göra. Du kan läsa mer här eller på Akademins hemsida.

Här hittar du mer detaljerad information om programmet.