Den ultimata deklarationsguiden Fotograf: Deklarationsakuten. Skatteexperten ger sina bästa tips

Bästa deklarationstipsen

Nya regler, ROT-avdrag och Carnegie-strul. Här är bästa råden inför deklarationen - och aktierna du ska hålla koll på.

Sista minuten. Missa inte chatten med Skatteverkets expert.

Det är mycket att hålla rätt på så här i deklarationstider. Nya regler avseende uppskovet på bostadsförsäljningen är en nyhet liksom sänkt avdragsrätt för pensionssparande. Men hur gör man egentligen med avdraget för hushållsnära tjänster eller redovisning av kapitalförsäkring. Och vilka aktieaffärer är under Skatteverketas lupp.
VA har i samarbete med vår systertidning Privata Affärer sammanställt en snabbguide inför inkomstdeklarationen. Deadline 4 maj.

Det finns en del börsbolag som du måste hålla extra koll på i år. Om du har löst in aktier i något av följande företag måste du själv beräkna vinst och förlust och lämna in en K4-blankett.

 • Annehem Fastigheter
 • Betsson
 • HIQ International
 • Höganäs
 • KappAhl Holding
 • NeoNet IL 1
 • NeoNet IL 2
 • Scania A
 • Scania B
 • SFK

Alla aktieutdelningar i deklarationen ska redovisas i ruta 50, både svenska och utländska.

Du som äger utländska aktier har en del extra att tänka på. Om du är bosatt i Sverige måste du betala skatt på utdelningen, även om du redan har skattat i det land som det aktuella bolaget är verksamt i. Kom ihåg att det alltid är bruttobeloppet som ska redovisas inte nettot. När det gäller utdelningen kan du i de flesta fall räkna av den utländska skatten mot den svenska. I följande bolag sker avräkningen automatiskt:

 • Nokia Abp (Finland)
 • Astra ZenecPLC (Storbritannien)
 • Stora Enso Oyj (Finland)
 • ABB Ltd (Schweiz)
 • Tieto Enator Abp (Finland)
 • Autoliv Inc. (USA)
 • Pfizer Inc (USA)
 • Kaupthing Bank hf (Island)
 • Oriflame Cosmetics S.A (Luxemburg)
 • Nobel Biocare Hold. AG (Schweiz)
 • Transcom Worldwide S.A. (Luxemburg)
 • Monsanto Co (USA)
 • Old Mutual plc (Storbritannien)


När Skatteverket har gett dig tummen upp för att räkna av den utländska skatten framgår det på ett meddelande på den preliminära skatteräkningen som finns bifogad med deklarationen. Om du saknar ett sånt meddelande eller har betalat utländsk skatt för mer än 100 kronor (gäller inte bolagen som är listade ovan), måste du själv begära avräkning i deklarationen. Det gör du under rubriken Övriga upplysningar . Glöm inte att bifoga kvitto!

Om du har deltagit i ett andelsbyte, det vill säga om du har sålt aktier och fått betalt med motsvarande papper i det köpande företaget, så ska vinsten beskattas. I somliga fall kan du skjuta upp beskattningen. Det gäller vid följande andelsbyten:

 • Carl Lamm, som köpts upp av Carl Lamm Holding
 • CashGuard, som köpts upp av PSI Group
 • Peab Industri, som köpts upp av Peab

I dessa fall behöver du inte lämna några uppgifter om aktiebytet i deklarationen. Men kom ihåg att de aktier i Carl Lamm som du fått kontant betalt för måste redovisas och beskattas efter vanliga regler.

När det är dags att räkna ut kapitalvinst eller kapitalförlust har du rätt att göra avdrag för den anskaffningsutgift som du betalat. Om du har köpt aktier vid flera olika tillfällen måste du räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för alla papper som är av samma sort. Glöm inte att räkna med de emissioner som varit aktuella under din tid som aktieägare. Det finns en speciell hjälpblankett som är smidig att använda för detta.

En del aktieägare behöver använda den så kallade schablonmetoden. Den innebär att du kan beräkna omkostnadsbeloppet till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag som gäller försäljningsutgifter. Du behöver med andra ord inte beräkna den faktiskta anskaffningsutgiften för en marknadsnoterad aktie. Kom dock ihåg att du inte kan använda denna metod för terminer, optioner, fondaktierätter eller teckningsrätter genom aktieinnehav.

â–º När det gäller onoterade aktier kan du inte kvittera ut förlusterna fullt ut mot aktievinsten. Om du sålt måste du därför redovisa detta på blankett K12. Det gäller även fonder.

â–º Om du har ärvt ett värdepapper eller fått det i gåva har du automatiskt också tagit över givarens omkostnadsbelopp. Om du inte vet hur stort detta belopp är fungerar det bra att gör en uppskattning utifrån marknadsvärdet.

â–º Personer som har fått inlösen- eller säljrätter på grund av aktieinnehav måste tänka på att de anses vara anskaffade för 0 kronor. Om du har sålt sådana rätter måste du skatta för hela ersättningen.

â–º Inlösen av aktier behandlas skattemässigt som försäljning. Det betyder att du måste göra en kapitalvinstberäkning om du har löst in några av dina aktier.

â–º Om du har en aktiv värdepappershandel bör du komma ihåg att det bara är den del av de sammanlagda utgifterna som överstiger 1 000 kronor som sänker sin skatt.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST