Jakten på jämställdhet

Jakten på jämställdhet

”Det gäller att vara systematisk”

Jan Lidén

Koncernchef Swedbank

VA har frågat dem som har makten

Stefan Dahlbo - Öresund

Klas Balkow - Clas Ohlson


Peter Nilsson - SKF

Kerstin Hessius - Tredje AP-fonden

Johan Wall - Enea

Lars Idermark - KF

Jag kan bara svara ur ett Swedbank-perspektiv och för oss är det en viktig utmaning och en tydlig ambition att vara ett jämställt företag. Motivet är enkelt: tillgång till ökad kompetens och ökad lönsamhet , säger han.

Banken har arbetat med frågan i många år och Annika Wijkström, vice vd, var gudmor till projektet Women to the top , ett jämställdhetsprojekt som genomfördes med stöd av EU-kommissionen. I Sverige leddes projektet av Jämo med stöd från privata och offentliga arbetsgivare, en av dem var Swedbank.

Vi på banken har på ett systematiskt sätt kartlagt och genomlyst både den individuella och samlade kompetensen som finns i banken där jämställdhet är en naturlig del. Sedan 2001 till i dag har vi i den svenska verksamheten ökat andelen kvinnliga chefer från 31 procent till 42 procent. I vår baltiska verksamhet är andelen cirka 60 procent , berättar Jan Lidén.

Hans företrädare, Birgitta Johansson-Hedberg, var ofta ute och talade i frågan. Det kan tyckas naturligt eftersom hon är kvinna och ofta fick frågor av det här slaget. Jan Lidén är inte särskilt synlig i debatten. Däremot arbetar han internt med frågan.

Mitt bidrag är att se till att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet och därmed ökad kompetens och prestation. Bland annat har vi alltid ambitionen att ha en man och en kvinna i slutomgången vid chefstillsättning , förklarar han och understryker att jämställdhet är en lönsamhetsfråga.

Vi övertygade om att tillgång till bästa möjliga kompetens på alla nivåer är en viktig förutsättning för god lönsamhet. En jämställd sammansättning av medarbetarna ger oss bättre förutsättningar att överträffa våra kunders förväntningar på god service.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.