”Fokusera mer på männens roll”

”Fokusera mer på männens roll”

Kerstin Hessius på Tredje AP-fonden är övertygad om att jämställdheten är en framgångsfaktor.

Kerstin Hessius

Vd Tredje AP-fonden

VA har frågat dem som har makten

Jan Lidén - Swedbank

Stefan Dahlbo - Öresund

Klas Balkow - Clas Ohlson


Peter Nilsson - SKF

Johan Wall - Enea

Lars Idermark - KF

Styrelser och ledningsgrupper som bara består av män riskerar att fatta dumma beslut. Därför är det självklart för Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, att arbeta med mångfald. För tio år sedan var hon vd för ­Östgöta Enskilda kapitalförvaltning. Då tänkte hon inte alls på jämställdhet och mångfald som avgörande ­frågor för näringslivet. Det gör hon i dag.

Framför allt eftersom det hänt så lite på så lång tid. Men också för att det blivit allt mer uppenbart att det är en framgångsfaktor för företagen.

Det är en lönsamhetsfråga. Alla organisationer vinner på den dynamik som mångfald skapar. Risken att fatta fel beslut blir betydligt större i en homogen grupp. Det är svårare att tappa fotfästet i en heterogen grupp , säger Kerstin Hessius.

Som vd arbetar hon inte offensivt med jämställdheten. Hon skriver inga debattartiklar. Hon är inte med i ­några kvinnliga nätverk.

Däremot finns ett mångfaldstänkande inbyggt i rekryteringsprocessen som sker på Tredje AP-fonden.

Det är viktigt att arbeta systematiskt med jämställdheten, annars faller man tillbaka i gamla hjulspår där män rekryterar män, det handlar om trygghet och relationer och därför faller kvinnor lättare ifrån.

Ett av problemen, menar hon, är att diskussionen mest handlar om kvinnorna och inte männen. Männen måste också förändra sig sätt att agera.

Diskussionen är ensidig. Ni på VA borde framhålla männens roll i stället. Framhåll de som åstadkommer förändring, det skapar en positiv konkurrens.  


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium