”Det går alldeles för långsamt”

”Det går alldeles för långsamt”

Johan Wall på Enea är inte alls imponerad utan framhåller USA som ett föredöme.

Johan Wall

Vd Enea

VA har frågat dem som har makten

Jan Lidén - Swedbank

Stefan Dahlbo - Öresund

Klas Balkow - Clas Ohlson


Peter Nilsson - SKF

Kerstin Hessius - Tredje AP-fonden

Lars Idermark - KF

Enea fyller 40 år i år och är en av Sveriges äldsta konsult- och programvarubolag. Bolaget har också traditionellt dominerats av män på alla olika nivåer. I den senaste årsredovisningen, från 2006, var 16 procent av de anställda kvinnor. Det ser bolagets vd, Johan Wall, som ett problem och i år inleds ett strategiskt arbete för att få bättre mångfald.

Det kommer att genom­syra både vårt interna och externa arbete. Ett konkret mål är att hälften av rekryteringarna under året ska uppfylla något av kraven på kvinna, åldersspridning och härkomst. För oss handlar frågan inte bara om kvinnor utan om mångfald i stort. En större mångfald inom alla de här områdena ger mer erfarenheter vilket i sin tur ger en förmåga att snabbare anpassa sig till marknadstrender, fånga upp strömningar och svängningar samt att se nya möjligheter.

Det är alltså bra för affärerna?

Ja, jag är övertygad om att mångfald ger mer dynamik vilket i förlängningen bidrar till intressantare affärer.

Enea säljer tjänster och även programvaror till den globala telekombranschen. Det handlar om den senaste och mest avancerade tekniken vilket förstås också kräver att cheferna har en avancerad utbildning.

Det betyder att vi inte ensamma kan komma hela vägen med att få fram kvinnor i toppositioner.

Problemet är större än så och jag är oroad över att intresset för ingenjörsutbildningar bland kvinnor dalar. Vi ser det som absolut nödvändigt att locka fler människor och mer mångfald till teknikyrket, och det faller på vår gemensamma lott att prata mindre om tekniken i sig, och mer om den problemlösning man får tillfälle att ägna sig åt , säger Johan Wall.

Johan Wall är utbildad och har jobbat flera år i USA. Han tycker att Sverige ligger långt efter.

I USA finns det från början flera kvinnor i rekryteringsbasen till högteknologibolag. Det gör det förstås enklare att rekrytera kvinnor till ledande positioner .

Har det hänt något de senaste tio åren?

Det har hänt mycket, det finns fler kvinnor och fler personer med annan bakgrund i ledande positioner synliggjorda via medierna, om inte annat. Men förändringen är inte tillräcklig, det går för långsamt helt enkelt .


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.